فهرست زیرپورتالها

صفحه نخست

پژوهش

زمینه های پژوهش

پلیمری

پلی الفینها

پلی اتیلن سنگین
فرایند
کاتالیست
دموپلنت
توسعه محصول و گرید
پلی پروپیلن
فرایند
کاتالیست
دموپلنت
توسعه محصول و گرید
پلی اتیلن

سایر پلیمرها

پلی متیل متاکریلات
رزین وینیل استر اپوکسی
پلی وینیل کلراید

شیمیایی

سایر

جداسازی co2
اسید استیک
اکسو الکل
غشا

الفین

فرایند شکست حرارتی

امونیاک

فرایند
کاتالیست

متانول

فرایند
کاتالیست
پایلوت

تبدیل متانول به الفینها

mto
pvm
فرایند
کاتالیست
دموپلنت

فناوری شیمیایی و توسعه محصول

درخواست همکاری

خدمات

امور مستند سازی و مالکیت فکری

اهداف

ماموریتها

وظایف

بخشها

ازمایشگاهی

نرم افزار بانک اطلاعاتی

بانک پلیمری

مواد و خوردگی

انرژی و مکانیک

تصفیه آب و پساب

فناوری قابل عرضه

فناوریهای تجاری شده

تفاهم نامه ها

فن بازار

معرفی

اهداف

استراتژی

حوزه های فناوری

روش های تجاری سازی فناوری

همکاری های مشترک

ارائه لیسانس مشترک

طراحی و ساخت تجهیزات

طرح های پیشنهادی

طرح تولید متانول

طرح تولید پروپیلن از متانول

طرح تولید پلی پروپیلن

طرح های پیشنهادی کلیدی

فناوری تبدیل گاز طبیعی به متانول

حوزه فناوری

تحلیل بازار فناوری متانول

فناوری تولید پلی‌اتیلن سنگین

فناوری تبدیل پروپیلن به پلی‌پروپیلن

فناوری اصلاح فرآیند بوتن-1 با استفاده از ترکیبات سیلانی

فناوری تولید کاتالیست زیگلرناتای مصرفی در فاز دوغابی(SAC500)

فناوری تولید کاتالیست زیگلرناتای مصرفی در فاز گازی IRSAC 518 &

فناوری تولید دی‌متیل اتر

فناوری تبدیل متانول به پروپیلن

فناوری تولید آمونیاک

فناوری خالص سازی و بازیافت متیل دی اتانول آمین مستعمل

فناوری تولید کاتالیست شیفت دما پایین(LTSC)

فناوری بازیابی رودیوم از کاتالیست مستعمل راکتور اکسو و ساخت کاتالیست روپک از رودیوم بازیابی شده

فناوری تولید کاتالیست فرآیند ریفورمینگ خشک

فناوری تولید کاتالیست سنتز آمونیاک

فناوری تولید کاتالیست سنتز متانول

فناوری تولید رزین‌های وینیل ‌استر اپوکسی

پلیمری

کاتالیستی

فرایندی

تماس با ما

فناوری تبدیل گاز طبیعی به متانول

درباره ما

با ما اشنا شوید

در یک نگاه

تاریخچه

منابع انسانی

ذی نفعان

اخبار

مدیریت

اهداف و سیاستها

ماموریت

شعار

چشم انداز

اهداف

ارزشها

ساختار

چارت سازمانی

سیاست گذاری و فناوری

پشتیبانی

روابط عمومی

مراکز

مرکز تهران

مرکز اراک

مرکز ماهشهر

مرکز عسلویه

ستاد

پرسشهای متداول

سوالات شما و پاسخ های ما

پرسش از بازدید کنندگان سایت

فناوری و سیاستگذاری

مدیریت هماهنگی پژوهش و فناوری

استراتژی شرکت در حمایت از پروژه های پژوهشی

گروههای پژوهشی

ساختار پژوهشی

مسئولین طرح‌ها

مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی

دستورالعملها

مصوبات/اطلاعیه ها

برنامه ریزی و کنترل

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مالی

اداری و آموزش

آموزش

اداری

تدارکات

مرکز تهران

امور فنی و مهندسی

امور تأسیسات

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

امور فناوری اطلاعات

مرکز اراک

امور پژوهش و فناوری

واحدهای نیمه صنعتی

واحد نیمه صنعتی پلی اتیلن سنگین

واحد نیمه صنعتی پلی پروپیلن/پلی اتیلن سبک خطی

واحدهای پایلوتهای پژوهشی

پایلوت چند منظوره ساخت کاتالیستهای زیگلرناتا

پایلوت چند منظوره ساخت کاتالیستهای هم رسوبی

پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی

پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی و پلیمری

پایلوت چند منظوره تولید لاستیکهای مهندسی

پایلوت خالص سازی حلالهای شیمیایی

پایلوت پلیمریزاسیون الفین ها در فاز گازی

پایلوت تولید پایه کاتالیست گاما آلومینای کروی

پایلوت چند منظوره کلریناسیون

واحدهای پژوهشی

واحدآزمایشگاه

آزمایشگاه آنالیز

آزمایشگاه واحد HDPE وPP

واحد تعمیرات

روابط عمومی

اخبار

انتشارات

معرفی مرکز تهران

معرفی مرکز اراک

معرفی مرکز ماهشهر

معرفی خدمات آزمایشگاه‌

کاتالوگ نرم افزار زنگ‌پایش

دانش فنی ساخت سپر خودرو

فرایند DME

فرایند MTP

کاتالیست DME

VAM

هیدروژن زدایی

نظر سنجی

مقالات

ارسال و پیگیری مشکلات

کارکنان - نمایش گرافیکی

تالار گفتگو