صفحه نخست » پژوهش

چارت سازمانی مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش :

-         واحد ستاد مدیریت که شامل: مدیر برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش، کارشناس ارشد مدیریت انرژی، رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل، کارشناس ارشد ایمنی، کارشناس ارشد بهداشت صنعتی، کارشناس ارشد محیط زیست، کارشناس ارشد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و 3 کارشناس ویژه

-         پژوهشهای پلیمری

-         پژوهشهای غیرپلیمری

-         پژوهشهای کاتالیستی

-         هماهنگی و نظارت بر واحدهای پیشتاز

-         مستندسازی و ثبت اختراعات

-         امور ارتباطات علمی و پژوهشی

 

زمینه های پژوهش


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۵