شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / فناوری قابل عرضه / طرح های پیشنهادی / فناوری تولید کاتالیست زیگلرناتای مصرفی در فاز گازی IRSAC 518 &
کاتالیست‌های IRSAC 518 & 530 برای واکنش‌‌های پلیمریزاسیون الفین‌ها در فرآیند فاز گازی کاربرد دارد و از لحاظ عملکرد مشابه کاتالیست اسفریلین بازل (AVANT-Z 218 & 230) می‌باشد.

 

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست زیگلرناتای مصرفی در فاز گازی IRSAC 518 & 530

 

کاتالیست‌های IRSAC 518 & 530 برای واکنش‌‌های پلیمریزاسیون الفین‌ها در فرآیند فاز گازی کاربرد دارد و از لحاظ عملکرد مشابه کاتالیست اسفریلین بازل (AVANT-Z 218 & 230) بوده ولی با مشخصات به مراتب بالاتر از آن می‌باشد. از جمله مزایای این کاتالیست می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- محصول دهی در حد  10 Kg Polymer/g Cat.

2- مورفولوژی کاملا کنترل شدة کروی شکل و عدم نیاز به پیش پلیمریزاسیون با وجود استفاده در فرآیند‌های فاز گازی،

3- پاسخ پذیری خیلی خوب نسبت به هیدروژن،

4- قابلیت کو‌پلیمریزاسیون هگزن علاوه بر بوتن و تولید فیلم‌های LLDPE با خواص عالی.

 

جدول 1- مشخصات کاتالیست‌های IRSAC 518-530

 

نام مصرف ‌کننده

لرستان و مهاباد

فرایند

فاز گازی

محصول اصلی فرایند

گریدهای مختلف پلی اتیلن مانند گریدهای پایپ، الیاف با استحکام کششی بالا و گریدهای تزریق، فیلم و قالبگیری دمشی

شکل کاتالیست

به فرم دوغاب و پودر خشک قابل دسترس است.

صاحبان لیسانس  فرایندی

Basell

تولیدکنندگان مشابه

Basell (AVANT Z 218 &230)

قابلیت دسترسی به کاتالیست

شرکت بازل به بهانه تحریم از فروش آن با وجود تعهد تامین برای واحدهای لرستان و مهاباد امتناع می­کند.

قیمت خرید کاتالیست از خارج

در سال 1385 هنگام خرید فرایند اسفریلین بازل متعهد به فروش آن با قیمت در حدود 175 یورو به واحدهای لرستان و مهاباد شده بود .

قیمت تمام شده کاتالیست با فرایند توسعه یافته شرکت پژوهش و فناوری

در حدود 65 تا 70 دلار به ازای کیلوگرم