شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

ردیف

عنوان دانش فنی

 گروه پژوهشی 

ملاحظات

1

دانش فنی فرایند(PVM)(تولید پروپیلن از متانول)

فرآیند

اولین قرارداد لیسانس با  پتروشیمی سبزوار امضا شده است.

2

دانش فنی فرایند تولید HDPE (فرایند دوغابی)

پلیمر

3

 دانش فنی فرایند تولید HDPE (فرایند MMP)

پلیمر

اولین قرارداد لیسانس با  پتروشیمی بوشهر امضا شده است.

4

دانش فنی فرایند تولید متانول

فرآیند

اولین قرارداد لیسانس با  پتروشیمی سبزوار امضا شده است و

دومین قرارداد لیسانس با  شرکت پتروهیدج امضا شده است.

5

دانش فنی فرآیند تولید آمونیاک

فرآیند

اولین قرارداد لیسانس با  صنایع شیمیایی لاوان امضا شده است.

6

دانش فنی فرآیند تولید پلی پروپیلن

پلیمر

در حال تکمیل فاز نیمه صنعتی است.

7

دانش فنی فرآیند تولید DME

فرآیند

8

دانش فنی فرایند تولید VAM

فرآیند

9

 دانش فنی فرآیند تولید PTMEG

پلیمر

10

 دانش فنی فرآیند تولید آب اکسیژنه

 فرآیند

11

دانش فنی فرآیند بازیابی ماده MDEA

فرآیند

12

دانش فنی فرآیند تولید ترشیوبوتیل پراکسی 2-اتیل هگزانوات (PO)

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

13

دانش فنی فرآیند تولید کیومیل پراکسی نئودکانوات

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

14

دانش فنی فرآیند تولیدترشیوبوتیل پراکسی نئودکانوات

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

15

دانش فنی فرآیند تولید ترشیوبوتیل پراکسی پی والات (پراکسید K32)

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

16

دانش فنی فرآیند تولید کلر به روش غشایی(کلرآلکالی)

فناوریهای نوین

17

دانش فنی فرآیند شیرین سازی گاز و حذف CO2 با فیلتراسیون آمین

فناوریهای نوین

18

دانش فنی فرآیند تولید کلر از HCl

فناوریهای نوین

19

دانش فنی فرآیند کلر آلکالی پیشرفته به روش نفوذ اکسیژن

فناوریهای نوین

20

دانش فنی فرآیند تولید n-فورمیل مورفولین (NFM )

فرآیند

21

دانش فنی فرآیند تولید پلی وینیل الکل (PVA) در سه گرید

پلیمر

22

دانش فنی فرآیند تولید وینیل استر اپوکسی

پلیمر

23

دانش فنی فرآیند تولید گاز سنتز به روش ریفورمینگ بخار

فرآیند

24

دانش فنی تولید پلی اتیلن فوق سنگین (UHDPE)

پلیمر

25

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های IRSAC510

پلیمر

26

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های 513&IRSAC512

پلیمر

27

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های IRSAC518&530

پلیمر

قرارداد لیسانس با  پتروشیمی لرستان امضا شده است.

28

 دانش فنی تولید کاتالیست‌ SDX

پلیمر

29

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های میکروکروی EDC

کاتالیست

30

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های پودری EDC

کاتالیست

قرارداد لیسانس با  شرکت گهرسرام امضا شده است.

31

 دانش فنی تولید کاتالیست اسید استیک

فرآیند

کاتالیست را در شرکت تولید و به پتروشیمی فن آوران تحویل داده ایم.

32

 دانش فنی تولید کاتالیست دهیدروژناسیون ایزو بوتان برای فرآیند MTBE

کاتالیست

قرارداد لیسانس با  شرکت اکسیر نوین فرآیند امضا شده است.

33

دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول

کاتالیست

قرارداد لیسانس با شرکت صدر شیمی امضا شده است.

34

دانش فنی تولید کاتالیست LTSC

کاتالیست

قرارداد لیسانس با شرکت پیشگامان کاتالیست امضا شده است

35

 دانش فنی تولید کاتالیست ریفورمینگ خشک

کاتالیست

کاتالیست را در شرکت تولید و به پتروشیمی خوزستان تحویل داده ایم.

36

 دانش فنی تولید کاتالیست AZ(فرآیند MMP`پلی اتیلن سنگین )

پلیمر

37

دانش فنی تولید پایه کاتالیست‌های منیزیوم اتوکساید(Mgeto)

پلیمر

38

دانش فنی تولید پایه کاتالیست‌های Zno Modified

کاتالیست

39

دانش فنی تولید کاتالیست فرآیند تولید DME

کاتالیست

40

دانش فنی تولید کاتالیست ایزومریزاسیون برای  پالایشگاه اصفهان

فرآیند

در مرحله مذاکره برای واگذاری به شرکت اکسیر نوین فرآیند است.

41

دانش فنی تولید کاتالیست کمپلکس رودیم مورد استفاده در فرآیند OXO پتروشیمی شازند

فرآیند

قابل تولید در شرکت است. در حال مذاکره با پتروشیمی شازند

42

 دانش فنی تولید کاتالیست زیگلرناتای PZ

پلیمر

43

دانش فنی بازیافت کاتالیست کمپلکس رودیم مستعمل فرآیند OXO پتروشیمی شازند

فرآیند

 در حال مذاکره با پتروشیمی شازند

44

دانش فنی تولید کامپاندهای مهندسی

پلیمر

45

دانش فنی تولید سه گرید رنگی برپایه پلی کربنات

پلیمر

46

دانش فنی تولید فیلم های پلی اتیلنی زیست تخریب پذیر در دو گرید LD و LLDPE

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

47

دانش فنی افزودنی‌ هالوکربن به کاتالیزورهای فرآیندهای HDPE

پلیمر

در پتروشیمی مارون واحد HDPE تست شده و آماده واگذاری است.

48

دانش فنی  RPB

فرآیند

49

دانش فنی ساخت بتن پلیمری جهت ترمیم/ محافظت/ تقویت سازهای بتنی

فنی

در پتروشیمی مبین برای اولین بار بر روی Outfallتست شده و آماده ارائه به متقاضیان دیگر است.

50

دانش فنی ساخت پوشش سرامیکی سد حرارتی با ضریب نشر بالا (کاهنده مصرف انرژی) قابل استفاده جهت پوشش سطوح داخلی کوره ها

فنی

در پتروشیمی مارون برای اولین بار بر روی کوره تست شده و آماده ارائه به متقاضیان دیگر است.

51

دانش فنی ساخت دستگاه سطح سنج راداری  (Radar Level Transmitter) قابل استفاده جهت اندازه گیری سطح مایع در مخازن با دقت بالا

فنی

در حال واگذاری به شرکت راه سبز چهلستون.

52

دانش فنی استفاده از هالوکربن هابه عنوان پروموتور بر دیمریزاسیون اتیلن

پلیمر

53

دانش فنی تصفیه آب بلودان بویلر و برج های خنک کننده توسط اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

فناوریهای نوین

54

دانش فنی پوشش دهی کاتدی و آندی کلر آلکالی

فناوریهای نوین

55

دانش فنی تبدیل واحدهای  جیوه ای کلربه غشایی

فناوریهای نوین

56

دانش فنی بازیافت آب DMسینترات PVC

فناوریهای نوین

57

دانش فنی بیوراکتور غشایی تک مرحله ای هوازی برای تصفیه پساب های صنعتی

فناوریهای نوین

58

دانش فنی انعقاد سازی الکتریکی برای تصفیه پساب های صنعتی

فناوریهای نوین


تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۶

وضعیت

عنوان

ردیف

خاتمه‌یافته

بهبود گرید فیلم پلی اتیلن

1

خاتمه یافته

کاتیون پلی اتیلن ترفتالات قابل رنگرزی

2

در دست اجرا

توسعه گریدهای پلی اتیلنی و پلی استایرنی

3

در دست اجرا

تأمین غشاء فرآیند کلر-آلکالی

4

در دست اجرا

ساخت کوره الفین با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

5

در دست اجرا

تأمین کاتالیست سیلیکاژل کریستال ملامین

6

در دست اجرا و در مراحل پایانی

تأمین مخلوط گازی استاندارد

7

در دست اجرا

کاتالیست پالادیومی جهت سنتز MTD

8

در دست اجرا

کاتالیست پلاتینی

9

در دست اجرا

کاتالیست استات کبالت

10

در دست اجرا

بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیست‌های مستعمل

11

متانول، تولوئن، کلرید پتاسیم، سولفات آمونیم، استات آمونیم و تری کلروبنزن تولید شده است

تولید مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی

12

در دست اجرا

تولید پایدارکننده‌های ایرگانوکس 1010 و 1076

13

 

وضعیت

عنوان

ردیف

اجرا شده

نرم افزار پایش خوردگی پایپینگ

1

اجرا شده

طراحی سیستم پایش خوردگی فرآیند های مختلف

2