شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

ردیف

عنوان دانش فنی

 گروه پژوهشی 

ملاحظات

1

دانش فنی فرایند(PVM)(تولید پروپیلن از متانول)

فرآیند

اولین قرارداد لیسانس با  پتروشیمی سبزوار امضا شده است.

2

دانش فنی فرایند تولید HDPE (فرایند دوغابی)

پلیمر

3

 دانش فنی فرایند تولید HDPE (فرایند MMP)

پلیمر

اولین قرارداد لیسانس با  پتروشیمی بوشهر امضا شده است.

4

دانش فنی فرایند تولید متانول

فرآیند

اولین قرارداد لیسانس با  پتروشیمی سبزوار امضا شده است و

دومین قرارداد لیسانس با  شرکت پتروهیدج امضا شده است.

5

دانش فنی فرآیند تولید آمونیاک

فرآیند

اولین قرارداد لیسانس با  صنایع شیمیایی لاوان امضا شده است.

6

دانش فنی فرآیند تولید پلی پروپیلن

پلیمر

در حال تکمیل فاز نیمه صنعتی است.

7

دانش فنی فرآیند تولید DME

فرآیند

8

دانش فنی فرایند تولید VAM

فرآیند

9

 دانش فنی فرآیند تولید PTMEG

پلیمر

10

 دانش فنی فرآیند تولید آب اکسیژنه

 فرآیند

11

دانش فنی فرآیند بازیابی ماده MDEA

فرآیند

12

دانش فنی فرآیند تولید ترشیوبوتیل پراکسی 2-اتیل هگزانوات (PO)

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

13

دانش فنی فرآیند تولید کیومیل پراکسی نئودکانوات

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

14

دانش فنی فرآیند تولیدترشیوبوتیل پراکسی نئودکانوات

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

15

دانش فنی فرآیند تولید ترشیوبوتیل پراکسی پی والات (پراکسید K32)

فناوریهای شیمیایی و توسعه محصول

16

دانش فنی فرآیند تولید کلر به روش غشایی(کلرآلکالی)

فناوریهای نوین

17

دانش فنی فرآیند شیرین سازی گاز و حذف CO2 با فیلتراسیون آمین

فناوریهای نوین

18

دانش فنی فرآیند تولید کلر از HCl

فناوریهای نوین

19

دانش فنی فرآیند کلر آلکالی پیشرفته به روش نفوذ اکسیژن

فناوریهای نوین

20

دانش فنی فرآیند تولید n-فورمیل مورفولین (NFM )

فرآیند

21

دانش فنی فرآیند تولید پلی وینیل الکل (PVA) در سه گرید

پلیمر

22

دانش فنی فرآیند تولید وینیل استر اپوکسی

پلیمر

23

دانش فنی فرآیند تولید گاز سنتز به روش ریفورمینگ بخار

فرآیند

24

دانش فنی تولید پلی اتیلن فوق سنگین (UHDPE)

پلیمر

25

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های IRSAC510

پلیمر

26

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های 513&IRSAC512

پلیمر

27

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های IRSAC518&530

پلیمر

قرارداد لیسانس با  پتروشیمی لرستان امضا شده است.

28

 دانش فنی تولید کاتالیست‌ SDX

پلیمر

29

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های میکروکروی EDC

کاتالیست

30

 دانش فنی تولید کاتالیست‌های پودری EDC

کاتالیست

وضعیت

عنوان

ردیف

خاتمه‌یافته

بهبود گرید فیلم پلی اتیلن

1

خاتمه یافته

کاتیون پلی اتیلن ترفتالات قابل رنگرزی

2

در دست اجرا

توسعه گریدهای پلی اتیلنی و پلی استایرنی

3

در دست اجرا

تأمین غشاء فرآیند کلر-آلکالی

4

در دست اجرا

ساخت کوره الفین با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

5

در دست اجرا

تأمین کاتالیست سیلیکاژل کریستال ملامین

6

در دست اجرا و در مراحل پایانی

تأمین مخلوط گازی استاندارد

7

در دست اجرا

کاتالیست پالادیومی جهت سنتز MTD

8

در دست اجرا

کاتالیست پلاتینی

9

در دست اجرا

کاتالیست استات کبالت

10

در دست اجرا

بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیست‌های مستعمل

11

متانول، تولوئن، کلرید پتاسیم، سولفات آمونیم، استات آمونیم و تری کلروبنزن تولید شده است

تولید مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی

12

در دست اجرا

تولید پایدارکننده‌های ایرگانوکس 1010 و 1076

13

 

وضعیت

عنوان

ردیف

اجرا شده

نرم افزار پایش خوردگی پایپینگ

1

اجرا شده

طراحی سیستم پایش خوردگی فرآیند های مختلف

2