معرفی مرکز ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ماهشهر

مرکز منطقه ویژه با دسترسی مناسب به خوراک های مختلف پتروشیمی و نیز تسهیلات فرآیندی،  همجوار با مجتمع های بزرگ تولیدی صنعت پتروشیمی واقع شده است. این مرکز جهت افزایش ظرفیت پژوهش تا مقیاس نیمه­صنعتی در نظر گرفته شده است.

از جمله امکانات و فعالیت های این مرکز می­توان به این موارد اشاره نمود:

:small_blue_diamond:پایلوت و واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول (PARS MTP)

:small_blue_diamond:واحد نیمه صنعتی PET

:small_blue_diamond:واحد نیمه صنعتی PVC

:small_blue_diamond:کوره شکست حرارتی الفین ها،

:small_blue_diamond:پایلوت تهیه مخلوط گازهای استاندارد،

:small_blue_diamond:پایلوت RPB ،

:small_blue_diamond:پایلوت فرآیند متانول

:small_blue_diamond:پایلوت HDPE-PP

:small_blue_diamond:سوپرپایلوت VAM و اتیلن اکساید،

این مرکز نیز به موازات مراکز دیگر دارای آزمایشگاه های مجهز جهت انجام آزمون­های تکمیلی است. تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۴۸