معرفی مرکز منطقه ویژه (مرکز ماهشهر)

 

مرکز منطقه ویژه

مرکز منطقه ویژه در سال 1381 بعنوان زیر مجموعه امور تحقیق و توسعه NPC با هدف تاسیس یک مرکز تحقیقاتی برای انجام پژوهشهای علمی در زمینه های مختلف مرتبط با صنعت پتروشیمی  و دستیابی به دانش فنی تولید محصولات مختلف پتروشیمی در زمینی به مساحت تقریبی 10 هکتار در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان بنا گذاشته شد. در سال 1382 با تبدیل امور تحقیق و توسعه به شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مرکز منطقه ویژه هم در شمار یکی از سه مرکز مستقل آن در آمد.

با توجه به حضور بیش از 40 شرکت پتروشیمیایی در منطقه ویژه اقتصـادی پتروشیمی ماهشهـر و با هدف توسعه مشارکت با مجتمع هـای  پتروشیمی در راستای افزایش سهم دانش فنی بومی، مرکز منطقه ویژه نسبت به احداث پایلوت های متنوع در زمینه فرآیندهای پتروشیمی اقدام نموده و تمامی فعالیتهای خود را در جهت توسعه دانش های تولید شده در مراکز دیگر با افزایش ظرفیت پژوهش تا مقیاس نیمه صنعتی و تبدیل آنها به فناوری متمرکز نموده است.

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۲۱