معرفی مرکز منطقه ویژه (مرکز ماهشهر)

 

شرح: معرفی مرکز ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ماهشهر

مرکز منطقه ویژه با دسترسی مناسب به خوراک های مختلف پتروشیمی و نیز تسهیلات فرآیندی،  همجوار با مجتمع های بزرگ تولیدی صنعت پتروشیمی واقع شده است. این مرکز جهت افزایش ظرفیت پژوهش تا مقیاس نیمه­صنعتی در نظر گرفته شده است.

از جمله امکانات و فعالیت های این مرکز می­توان به این موارد اشاره نمود:

·           پایلوت و واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول (PARS MTP)

·           واحد نیمه صنعتی PET

·           واحد نیمه صنعتی PVC

·           کوره شکست حرارتی الفین ها،

·           پایلوت تهیه مخلوط گازهای استاندارد،

·           پایلوت RPB ،

·           پایلوت فرآیند متانول

·           پایلوت HDPE-PP

·           سوپرپایلوت VAM و اتیلن اکساید،

این مرکز نیز به موازات مراکز دیگر دارای آزمایشگاه های مجهز جهت انجام آزمون­های تکمیلی است. تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸