شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مدیریت هماهنگی پژوهش و فناوری / استراتژی شرکت در حمایت از پروژه های پژوهشی

استراتژی شرکت در حمایت از پروژه های پژوهشی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، بر مبنای برنامه پنجساله شرکت ملی صنایع پتروشیمی و برنامه استراتژیک تدوین شده خود و در راستای اهداف پژوهشی تعریف شده، در نظر دارد در سال 89 از پایان نامه هایی حمایت نماید که شرکت را در دستیابی به اهداف پژوهشی تا سال 1393، یاری نماید. به همین خاطر، دانشجویان محترم ضمن توجه به اهداف شرکت، می توانند از طریق مراجعه به وب سایت شرکت پژوهش و فناوری به آدرس www.npc-rt.ir ، لینک "بانک اطلاعاتی پروژه ها " نسبت به پیشنهاد حمایت از پایان نامه های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری خود اقدام نمایند.
اهم اهداف شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تا سال 1393 به شرح ذیل است:

 

                                 اهداف در زمینه تولید کاتالیست تا سال 1393

 

 

اهداف کاتالیستی

وضعیت آتی تا سال 93

 

 

کاتالیست فرایند تولید اسید استیک

گسترش بازار و بازاریابی خارجی و افزایش مقیاس تولید و فروش

 

 

کاتالیست زیگلر ناتا جهت پلیمریزاسیون اتیلن

برنامهریزی جهت تهیه PDP و انجام مهندسی پایه برای واحد 600 تنی در سال، احداث واحد و تولید 600 تن در سال

 

 

کاتالیست سنتز متانول

انجام مهندسی پایه واحد 800 تن در سال و ساخت واحد تولیدی

 

 

کاتالیست تبدیل متانول به پروپیلن (PVM)

سری سازی واحد مذکور به صورت چند واحد تولید 30Kg بر حسب نیاز بازار

 

 

کاتالیست سنتز دی متیل اتر (DME)

تولید در مقیاس نیمهصنعتی با استفاده از پایلوت کاتالیست متانول با انجام تعمیرات اندک

 

 

کاتالیست دهیدروژناسیون پروپان (PDH)

افزایش مقیاس بر حسب نیاز صنعت پس از تست صنعتی

 

 

                                                     سایر اهداف تا سال 1393

عنوان

اهداف

توضیحات

 

VAM

تهیه PDP، تدوین استراتژی تجاریسازی و بازاریابی، تهیه اسناد مهندسی پایه تا سال 89

منومری که کاربرد در صنایع چسب و رزین دارد

 

کوره الفین

مهندسی معکوس و سپس توسعه فناوری کوره الفین تا سال 1393

بسته پیشنهادی EPCC یک دستگاه کوره الفین برای پتروشیمی گچساران آماده شده است

 

نانو کامپوزیتهای پلیالفینی

تولید تجاری قطعات اتومبیل تا سال 89

برای تولید قطعات پلاستیکی خودرو مانند سپر ، داشبورد و ...

 

MTP

بومی سازی تکنولوژی تا سال 93

پروپیلن پلیمر گرید میدهد

 

متانول

بومی سازی تکنولوژی تا سال 93

 

 

PET

تولید آزمایشی گریدهای مورد نیاز پتروشیمی تندگویان جهت استفاده دانش حاصله در واحد صنعتی تا سال 93

قسمتهای polimerzation و SSP راهاندازی شده و قسمت  Spinning در حال راهاندازی میباشد.با پتروشیمی تندگویان قرارداد منعقد شده است.