1- طراحی و ساخت تجهیزات واحد جداسازی متانول و  PVM با شرکت Sulzer

2- طراحی و ساخت تجهیزات با  شرکت کول سامر، شرکت توگا و شرکت پترو سازه بین الملل  برای فناوری PVM

3- طراحی و ساخت پکیج جذب CO2 در واحدهای تحت لیسانس پژوهش با شرکت گازکربونیک شهر کرد

4- طراحی و مهندسی در زمینه  متانول با شرکت پیدک

5- اصلاح فرایند بوتن-1 با ترکیبات سیلانی با پتروشیمی امیرکبیر