1- فناوری تبدیل گاز طبیعی به متانول با شرکت پتروشیمی پتروهیدج

2- فناوری تبدیل اتیلن به پلی اتیلن  (HDPE)در فاز دوغابی با شرکت پتروشیمی بوشهر

3- فناوری تولید آمونیاک از گاز طبیعی (NH3) با شرکت پتروشیمی لاوان

4- فناوری تولید کاتالیست SAC برای تولید پلی­اتیلن در فاز گازی با شرکت پتروشیمی لرستان

5-  فناوری تولید کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا با شرکت پالایش نفت اصفهان

6-  فناوری تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون(EDC)با شرکت گهرسرام

7- فناوری تولید کاتالیست دهیدروژناسیون با شرکت اکسیرنوین فرایند

8- فناوری تولید کاتالیست SAC برای تولید پلی­اتیلن سنگین در فاز  دوغابی با شرکت پتروشیمی شازند


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۷