دی متیل اتر ساده­ترین اتر آلیفاتیک با فرمول CH3-O-CH3 است که در شرایط محیط بصورت گاز و بیرنگ و به لحاظ ایمنی کاملا با بدن انسان سازگار است. نیم عمر آن در جو زمین یک روز بوده و در لایه تروپوسفر جو کاملا تجزیه می­شود. بنابراین برای لایه ازن بی ضرر و سازگار با محیط زیست می­باشد.از نظر شیمیایی نسبتا بی اثر، غیرخورنده، بی رنگ، غیرسرطان زا و تقریبا غیرسمی است. از نظر خصوصیات فیزیکی شبیه بهLPG بوده ونقل و انتقال آن با ظروفی مشابه ظروف LPG امکان­پذیر است. همچنین در مقایسه با بوتان و پروپان ارزش حرارتی مشابه­ای دارد. در عین حال نسبت به این دو سوخت ایمن­تر بوده زیرا حد انفجاری آن دو برابر این دو سوخت می­باشد. با توجه به بالا بودن ارزش حرارتی DME این ترکیب به عنوان منبع انرژی جدید معرفی می­شود. به دلیل عدم وجود پیوندهای کربن-کربن و نیز محتوای بالای اکسیژن، انتشار دوده و ذرات معلق از آن بسیار کم است. همچنین فقدان گوگرد و آروماتیک در آن یک عامل کلیدی در عدم ایجاد آلودگی هوا حین سوختن می­باشد. تولید اکسیدهای نیتروژن و گازهای گلخانه­ای نیز در اثر سوختن آن بسیار کم است. با توجه به بالا بودن عدد ستان آن در مقایسه با سوخت دیزل می­تواند در موتورهای دیزل استفاده شود. از جمله کاربردهای دی متیل اتر می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پیشران در افشاننده‌ها، اسپری­های آرایشی و بهداشتی

  • جایگزینCFCکه یکی از عوامل تخریب لایه ازن اتمسفر است

  • جایگزین و همراهی مناسب برای سوخت خانگی LPG و تعدیل عرضه و تقاضای آن

  • جایگزین سوخت دیزل

  • تولید انرژی و برق

  • حدواسط مناسب برای تولید ترکیبات شیمیایی نظیر استالدئید، ‌بنزین‌، اسید استیک و حلال

  • عامل سردسازی در سیکل­های سرماسازی

  • مکمل­ سوخت به همراه متانول جهت بهبود احتراق در انواع موتورهای درون سوز

مشخصات فنی فناوری تولید دی متیل اتر

 شرح فرآیند

فرآیند تولید دی‌متیل اتر در شرکت پژوهش و فناوری براساس روش سنتز غیر مستقیم یا دومرحله‌ای می‌باشد. در روش دومرحله­ای، گاز سنتز ابتدا توسط فرآیندی مجزا به متانول تبدیل شده و در مرحله­ای جداگانه دراثر یک واکنش آبگیری به دی متیل اتر تبدیل می­گردد.

-90.7 Kj/mol

CO + 2H2® CH3OH

Methanol Synthesis

-49.4 Kj/mol

CO2 + 3H2® CH3OH + H2O

Methanol Synthesis

-23.4 Kj/mol

2CH3OH® CH3OCH3 + H2O

Methanol Dehydration

در این روش گاز سنتز با نسبت (H2-CO2)/(CO+CO2) = 2 به عنوان خوراک بخش سنتز متانول مورد استفاده قرار می­گیرد. ابتدا متانول در واحد متانول، تولید و خالص سازی شده سپس وارد واحد تولید DMEشده که در آنجا دو مولکول متانول روی کاتالیست­های اسیدی، یک مولکول آب از دست داده و یک مولکول DME تولید می­شود. شکل1 نمای کلی این روش را نمایش می­دهد.

e

مشخصات خوراک و محصول

مشخصات خوراک متانول مصرفی در واحد DME به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول1- مشخصات خوراک متانول مصرفی در واحد تولید DME

ی

مشخصات محصول DME مناسب جهت سوخت دیزلی به شرح جدول2 می‌باشد:

جدول2- مشخصات محصول DME

شش

مشخصات یوتیلیتی مصرفی در واحد تولید DME

ثث