بررسی عملکرد کوره ها و بویلرها و نیز احتراق  مشعل ها جهت بهینه سازی و کاهش تلفات حرارتی و مصرف انرژی

       بررسی، اصلاح و بهینه سازی سیستم‌های تولید، انتقال و مصرف بخار

       بازیافت انرژی از گازهای اتلافی و کاهش گازهای ارسالی به فلر

       ممیزی انرژی و مدیریت مصرف جهت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و استقرار استانداردها

       بررسی علت شکست قطعات و یا بروز مشکل در واحدهای مختلف

       رفع مشکلات، خرابی و شکست تجهیزات مختلف صنعت نفت و بهبود عملکرد

       مدلسازی و تحلیل نرم افزاری تجهیزات مختلف ساکن و دوار و بهینه سازی عملکرد آنها

       تحلیل تنشهای حرارتی، مکانیکی و آنالیز خستگی و شکست در شفتها، مبدلها و سایر قطعات مکانیکی و ارائه راهکارهائی جهت کاهش خسارات

       پایش ارتعاشات و کاهش لرزش و صدا در پمپها، توربینها و کمپرسورها و سایر تجهیزات دوار

       استفاده از تکنولوژی های جدید جهت بهینه سازی و بهبود عملکرد واحدها

       بهبود در طراحی، ساخت و انتخاب مواد مناسب قطعات مکانیکی  

       بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در مجتمع‌های پتروشیمی

ض

 

 پروژه‌های انجام شده

1-     بهینه سازی و بهبود عملکرد مشعل های کوره 1001 واحد ریفرمینگ شرکت پتروشیمی نوری جهت کاهش مصرف انرژی

نتیجه: کاهش حدود 20 درصدی مصرف سوخت در کوره و کاهش آلاینده ها

  

2

3

 2-     بررسی علل خرابی فین تیوبهای مبدلهای حرارتی واحد هوای پتروشیمی فجر، ریشه یابی علل خرابی و ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی جهت رفع آن

نتیجه: ارائه راهکارهای عملی جهت رفع مشکل

4

3-     بررسی علل وجود ارتعاشات بالا در پمپ های 6428A/E پتروشیمی فجر و ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی جهت کاهش ارتعاشات

4-     بررسی راههای کاهش تلفات حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های شرکت پتروشیمی نوری

5-     آنالیز پینچ، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد اتیلن دی کلراید پتروشیمی اروند

با انجام انالیز پینج در کلیه بخشهای مربوط به این واحد، ضمن تعیین نقاط بحرانی و پینچ حرارتی، راهکارهای اصلاحی عملی و اقتصادی جهت بهینه سازی و بهبود ارائه خواهد شد.

6-     انتگراسیون انرژی واحد 100 پتروشیمی بیستون به منظور بهینه سازی مصرف انرژی

نتیجه: کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در مبدلهای مربوطه با استفاده از آنالیز پینچ

7- بررسی راههای کاهش تلفات انرژی و افزایش راندمان ایستگاه تقلیل فشار گاز و شبکه گاز رسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

8-     ارزیابی امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع پتروشیمی

نتیجه: با جمع آوری اطلاعات کامل از مجتمع های مختلف، پتانسیل استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر در هر مجتمع بررسی گردید.

9-     بررسی علت افت دما و فشار بخار ارسالی به مجتمع های منطقه عسلویه توسط پتروشیمی مبین و ارائه راه حل مناسب

10-     ساخت و اعمال پوشش سرامیکی با ضریب نشر بالا روی سطح تعدادی از کویلها و بخشی از دیر گدازهای یکی از کوره های شرکت پتروشیمی مارون برای کاهش مصرف انرژی

نمایی از مدلسازی و شبیه سازی های مختلف نرم افزاری انجام شده

نتیجه: کاهش مصرف انرژی در پمپها و الکتروموتورها، تعیین محل های مناسب سرج تانک، افزایش اطمینان تولید و جلوگیری از توقف تولید مجتمع های عسلویه

نمائی از مدلسازی یکی از شبکه های آب کولینگ

نمایی از مدلسازی و شبیه سازی های مختلف نرم افزاری انجام شده

13-     بررسی علل خرابی و شکست مبدلهای حرارتی (شل و تیوب) شرکت پتروشیمی کارون

14-     بررسی و تحلیل ترمودینامیکی رفریجریتور پتروشیمی بندر امام جهت تعویض مبرد حرارتی جایگزین منطبق با محیط زیست و کاهش مصرف انرژی

نتیجه: مبرد جایگزین مناسب و سازگار با محیط زیست و عملکرد کلیه تجهیزات سیکل تبرید ارائه شد.

15-     بررسی راههای مختلف کاهش تلفات انرژی و افزایش راندمان حرارتی ریفورمر متانول شرکت پتروشیمی خارگ

موضوعات و پروژه های آتی و درحال برررسی

 

1-      مدلسازی و تحلیل کامل CFD کوره های پتروشیمی جهت تعیین تلفات انرژی و بررسی راهکارهای مختلف بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی

2-      بررسی تاثیر تغییر جنس عایق ها بر میزان تلفات انرژی کوره ها

3-     انجام ممیزی و انتگراسیون انرژی، انجام آنالیز پینچ و استقرار ISO-50001  در واحدهای مختلف مجتمع به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و اجرائی نمودن نتایج حاصله و نیز اجرای پیشنهادات KBC  در راستای کاهش مصرف انرژی در مجتمع های پتروشیمی

4-     مدلسازی احتراق در مشعل های کوره ها و بویلرها و بهینه سازی احتراق با توجه به شرایط محیطی و عملیاتی (تغییر ترکیبات سوخت، دما، فشار و رطوبت محیط) به منظور کاهش مصرف انرژی

5-     بررسی تاثیر پیش گرمایش هوای ورودی به مشعل های صنعتی با استفاده از خروجی دودکش ها به منظور افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی و انجام طراحی های مربوطه

6-      بررسی تغییر ساختار مشعل های Natural Draft  به Forced Draft جهت اجرای پیش گرمایش هوای ورودی به مشعل ها جهت کاهش مصرف انرژی

7-      پایش انرژی و بهینه سازی کارکرد تجهیزات مختلف مصرف کننده انرژی در پتروشیمی

8-      ارائه طرح جامع جهت بازیافت حرارت از خروجی کوره ها و نیز توربین های گازی

9-      طرح جامع طراحی سیستمهای بهینه جهت استحصال انرژی از پسماندها و دورریزهای مختلف مجتمع

10- طرح مدیریت هیدروژن در پتروشیمی مارون

11- طرح بازیافت  و تبدیل  CO2 به محصولات و مواد مورد استفاده

12- طرح جامع بازیافت گازهای ارسالی به فلرها

13- مانیتورینگ آنلاین انرژی و ممیزی تفصیلی انرژی در واحدهای مختلف و تهیه نرم افزار مربوطه

14- بررسی طراحی سیستمی جهت استفاده از انرژی خورشیدی عنوان آب گرم سیستمهای بهداشتی و روشنائی در مجتمع به منظور کاهش مصرف انرژی

15- دست یابی به دانش فنی ساخت Cold Box

 

 

 

12

16-      بهینه سازی عایق ها و نسوز های صنعتی و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آنها

17-      بررسی عملکرد سیستم های تله بخار مجتمع به منظور بهینه سازی انرژی و استفاده مجدد از بخارات دورریز و اتلافی

18-      بررسی راههای استفاده بهینه از بخارات مخازن نگهداری مواد هیدروکربنی و شیمیائی

19-     طراحی و ساخت آب شیرین کن و دودکش های خورشیدی

20-     ارائه راهکارهای نوین جهت کاهش مصرف و استانداردسازی ساختمانهای اداری و مجتمع های صنعتی، تخمین میزان هزینه اجرائی و زمان بازگشت هزینه

21-     آنالیز گازهای خروجی از فلرها و دودکشها و بررسی استفاده مجدد از آنها برای استفاده در سیستم گرمایش ساختمانها و یا استفاده در سایر بخشهای مجتمع

بررسی امکان جایگزینی چیلرهای جذبی به جای تراکمی به منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصولات

22-   تغییر سیستمهای روشنائی در کل مجتمع به منظور بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، انجام آنالیزهای اقتصادی و تامین هزینه های پروژه از محل صرفه جویی حاصله

23-       بررسی علل ایجاد رسوب در مبدلها و واحد های مختلف و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکل

24-       بهینه سازی کارکرد برج های خنک کن جهت کاهش مصرف انرژی و آب و بهبود راندمان حرارتی آنها

25-        مدلسازی پایپینگ شبکه های آب کولینگ و سایر خطوط جهت بررسی مناسب بودن طراحی و رفع مشکلات

26-   بررسی علت شکست قطعات و یا بروز مشکل و خرابی در واحدهای مختلف

27-   پایش ارتعاشات و کاهش لرزش و صدا در پمپها، توربینها و کمپرسورها و سایر تجهیزات دوار

28-   بررسی تاثیر راههای مختلف کاهش تلفات انرژی و افزایش راندمان حرارتی در کوره ها و بویلرها

تحلیل تنشهای حرارتی، مکانیکی و آنالیز خستگی و شکست در شفتها، مبدلها و سایر قطعات مکانیکی و ارائه راهکارهائی جهت کاهش خسارات