طرح های پیشنهادی

شرح:

1- تبدیل گاز طبیعی به متانول (بصورت مشترک با شرکت لینده)

2- تبدیل متانول به پروپیلن (PARS MTP) بصورت مشترک با شرکت (Air liquid)

3- تبدیل اتیلن به پلی اتیلن سنگین (HDPE)

4- تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن (PP)

5- تولید آمونیاک از گاز طبیعی (NH3) (بصورت مشترک با شرکت هدکو)

6- تولید دی­متیل­اتر از متانول  (DME)

7- تولید کاتالیست رودیدم کلراید

8- تولید کاتالیست سنتز متانول

9- تولید کاتالیست LTSC

10- تولید کاتالیست سنتز آمونیاک

11- تولید کاتالیست اسید استیک

12- تولید کاتالیست دهیدروژناسیون ایزوبوتان

13- تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز دوغابی

14- تولید کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلی­اتیلن در فاز گازی

15- تولید کاتالیست MEK

16- تولید شفاف کننده PP

17- تولید کاتالیست فرایند ریفورمینگ خشک

18- تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون(EDC)

19- تولید کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا

20- تولید مخلوط گازهای استاندارد

21- تولید فیلم­های پلی­اتیلنی زیست تخریب­پذیر در دو گرید LD و LLDPE

22- تولید منیزیم  اتوکساید

23- تولید رزین وینیل استر اپوکسی

24- اصلاح فرایند تولید بوتن 1 به روش دیمریزاسیون اتیلن

25- دانش فنی پوشش پلیمری جهت ترمیم و مقاوم‌سازی سازه های بتنی OUTFALL

26- بازیافت آمین