صفحه نخست » فناوری قابل عرضه » طرح های پیشنهادی » فناوری اصلاح فرآیند بوتن-1 با استفاده از ترکیبات سیلانی

فناوری اصلاح فرآیند بوتن-1 با استفاده از ترکیبات سیلانی

فرآیندهای دیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست­های زیگلر دارای دو ایراد هستند که شامل بازده پایین و تولید محصولات فرعی بویژه محصولات جامد بوده که این محصولات منشا عمده مشکلات فرآیندی واحدهای تجاری تولید بوتن-1 هستند.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت تعدیل این مشکلات و کمک به بهبود فرآیند مربوطه در واحدهای تولیدی در کشور با همکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای اولین بار در جهان توانسته فرآیند تولید بوتن-1 از روش دیمریزاسیون اتیلن را در مقیاس صنعتی اصلاح نماید .در این روش با حضور ترکیب سیلانی، سیستم کاتالیستی بهبود یافته­ای جهت انجام واکنش دیمریزاسیون تشکیل می‌گردد.