صفحه نخست

پژوهش

زمینه های پژوهش

پلیمری

پلی الفینها

پلی اتیلن سنگین
فرایند
کاتالیست
دموپلنت
توسعه محصول و گرید
پلی پروپیلن
فرایند
کاتالیست
دموپلنت
توسعه محصول و گرید
پلی اتیلن

سایر پلیمره

پلی متیل متاکربنات
پلی وینیل الکل
پلی وینیل کلراید
EPDM

شیمیایی

سایر

جداسازی co2
اسید استیک
اکسو الکل
غشا

الفین

فرایند شکست حرارتی

امونیاک

فرایند
کاتالیست

متانول

فرایند
کاتالیست
پایلوت

تبدیل متانول به الفینها

mto
pvm
فرایند
کاتالیست
دموپلنت
دموپلنت
کپی دموپلنت

فرایند

فناوری شیمیایی و توسعه محصول

درخواست همکاری

خدمات

امور مستند سازی و مالکیت فکری

اهداف

ماموریتها

وظایف

بخشها

ازمایشگاهی

نرم افزار بانک اطلاعاتی

بانک پلیمری

مواد و خوردگی

فناوری قابل عرضه

معرفی

اهداف

استراتژی

حوزه های فناوری

روش های تجاری سازی فناوری

همکاری های مشترک

ارائه لیسانس مشترک

طراحی و ساخت تجهیزات

طرح های پیشنهادی

طرح تولید متانول

طرح تولید پروپیلن از متانول

طرح تولید پلی پروپیلن

تماس با ما

مرکز تهران

مرکز اراک

مرکز ماهشهر

مرکز عسلویه

ستاد

درباره ما

با ما اشنا شوید

در یک نگاه

تاریخچه

چگونه می توانیم کمک کنیم ؟

منابع انسانی

ذی نفعان

اخبار

مدیریت

اعضای هیئت مدیره

پبام مدیرعامل

اهداف و سیاستها

ماموریت

شعار

چشم انداز

اهداف

ارزشها

ساختار

چارت سازمانی

سیاست گذاری و فناوری

پشتیبانی

روابط عمومی

پژوهش

مراکز

مرکز تهران

مرکز اراک

مرکز ماهشهر

مرکز عسلویه

ستاد

پرسشهای متداول

سوالات شما و پاسخهای ما

پرسش ار بازدید کنندگان سایت

فناوری و سیاستگذاری

مدیریت هماهنگی پژوهش و فناوری

استراتژی شرکت در حمایت از پروژه های پژوهشی

گروههای پژوهشی

ساختار پژوهشی

مسئولین طرح‌ها

مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی

دستورالعملها

مصوبات/اطلاعیه ها

برنامه ریزی و کنترل

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مالی

اداری و آموزش

آموزش

اداری

تدارکات

مرکز تهران

امور فنی و مهندسی

امور تأسیسات

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

امور فناوری اطلاعات

مرکز اراک

امور پژوهش و فناوری

واحدهای نیمه صنعتی

واحد نیمه صنعتی پلی اتیلن سنگین

واحد نیمه صنعتی پلی پروپیلن/پلی اتیلن سبک خطی

واحدهای پایلوتهای پژوهشی

پایلوت چند منظوره ساخت کاتالیستهای زیگلرناتا

پایلوت چند منظوره ساخت کاتالیستهای هم رسوبی

پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی

پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی و پلیمری

پایلوت چند منظوره تولید لاستیکهای مهندسی

پایلوت خالص سازی حلالهای شیمیایی

پایلوت پلیمریزاسیون الفین ها در فاز گازی

پایلوت تولید پایه کاتالیست گاما آلومینای کروی

پایلوت چند منظوره کلریناسیون

واحدهای پژوهشی

واحدآزمایشگاه

آزمایشگاه آنالیز

آزمایشگاه واحد HDPE وPP

واحد تعمیرات

روابط عمومی

اخبار

انتشارات

معرفی مرکز تهران

معرفی مرکز اراک

معرفی مرکز ماهشهر

معرفی خدمات آزمایشگاه‌

کاتالوگ نرم افزار زنگ‌پایش

دانش فنی ساخت سپر خودرو

فرایند DME

فرایند MTP

کاتالیست DME

VAM

هیدروژن زدایی

نظر سنجی

مقالات

ارسال و پیگیری مشکلات

کارکنان - نمایش گرافیکی

تالار گفتگو