صفحه نخست » مرکز منطقه ویژه » ست آپ تهیه مخلوط گاز استاندارد

ست آپ تهیه مخلوط گاز استاندارد

 

ست آپ تهیه مخلوط گاز استاندارد

در این ست آپ تهیه انواع گازهای استاندارد درصدی و ppm با اجزاء مختلف قابل انجام است.

 تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۳۹