موردی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست مناقصات

کدتاریخ ارسالوضعیتموضوع مناقصه:از تاریخ:ساعت:تا تاریخ:ساعت:
1329 1399/11/15 13:43 -تجدید خرید پکیج خشک کن از نوع اسپین فلش درایر با ظرفیت تبخیر 150 کیلوگرم بر ساعت از جنس Stainless Steel 3041399/11/148:001399/11/2119:00
1328 1399/11/12 10:50 -خرید 4200 کیلوگرم دی اتیل آلومینیوم کلراید1399/11/128:001399/11/1919:00
1327 1399/11/12 10:45 -خرید 1450 کیلوگرم تری اتیل آلومینیوم به همراه یک مخزن ایزوتانک1399/11/128:001399/11/1919:00
1326 1399/11/04 13:25 -تجدید خرید یک دستگاه بویلر Fire Tube با ظرفیت 10 تن بر ساعت و فشار 25 بار به شماره درخواست FDD-98004291399/11/048:001399/11/1219:00
1325 1399/10/29 15:03 -خرید پکیج خشک کن از نوع اسپین فلش درایر با ظرفیت تبخیر 150 کیلوگرم بر ساعت از جنس Stainless Steel 3041399/10/278:001399/11/0619:00

فراخوان مزایده ها

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
2098090260000007 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000008 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
1098090260000002 ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶ دی ۱۳۹۸ مزایده
2098090260000006 ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000005 ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲