موردی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست مناقصات

کدتاریخ ارسالوضعیتموضوع مناقصه:از تاریخ:ساعت:تا تاریخ:ساعت:
1335 1400/02/20 14:11 -خرید یک دستگاه Inteligent Wet and Dry Laser Particle size Analyzer1400/02/1908:001400/02/2719:00
1334 1400/01/31 13:18 -خرید لوله و اتصالات فلزی فاز گازی واحد پلی اتیلن/پلی پروپیلن1400/01/3108:001400/02/0819:00
1333 1400/01/23 10:34 -تجدید خرید 1450 کیلوگرم تری اتیل آلومینیوم به همراه یک مخزن ایزوتانک1400/01/2208:001400/01/3019:00

فراخوان مزایده ها

آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هانوعوضعیت
2098090260000007 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000008 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۷ دی ۱۳۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
1098090260000002 ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶ دی ۱۳۹۸ مزایده
2098090260000006 ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ مناقصه
2098090260000005 ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۲ ۲