رونمایی از مدول غشایی 4040 شیرین سازی آب در مقیاس صنعتی + عکس

دکتراسماعیل قنبری مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در یک نشست با خبرنگاران  رسانه­ های مختلف از مدول غشایی 4040 شیرین سازی آب در مقیاس صنعتی رونمایی کردند. ایشان اضافه نمودند با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان و بحران آب و نیاز به بهره جویی از فناوری های جدید برای تولید آب شیرین برای مصرف شرب و صنعتی از منابع آبهای سطحی، آبهای شور، انواع پساب ها و فاضلابهای شهری و صنعتی ضروری است. با همت پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی طراحی و ساخت این مدول ها برای اولین بار در کشور محقق شد.در ادامه دکتر محمدی رئیس گروه فناوریهای نوین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در خصوص این دستاورد توضیحاتی را ارائه نمودند.

  مشروح این گزارش خبری از لینکهای ذیل قابل دسترسی است. 

1)      http://www.shana.ir/fa/newsagency/242292/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-4040-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

2)      http://www.shana.ir/fa/newsagency/pictorial/242294/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%A4%D9%A0%D9%A4%D9%A0-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C      

3)      http://www.nipna.ir/fa/newsagency/10007

4)      http://www.shana.ir/fa/newsagency/219370/2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

5)      http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316001097

6)      http://petrotahlil.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84/

7)      http://akhbarma.ir/NR.aspx?id=275163

8)      http://khabarfarsi.com/ext/13038581

9)   http://vista.ir/cdn/22071292/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%A4%D9%A0%D9%A4%D9%A0-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

4040

4040 

4040 

4040  

۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۳۸
روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی |
تعداد بازدید : ۱,۶۱۹
کد خبر : ۹۶۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید