ششمین گردهمایی روسای روابط عمومی صنعت نفت برگزار شد

ششمین گردهمایی سراسری روسای روابط عمومی صنعت نفت کشوربه میزبانی مجتمع پتروشیمی بندر امام و با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر برگزار شد.

سخنرانان کلیدی روز اول آقایان مهندس امیری مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، مهندس یزدانی مدیرعامل منطقه ویژه، دکتر نعمت الهی مدیرکل روابط عمومی و مهندس پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بودند. سخنرانی های علمی مرتبط با روابط عمومی توسط اساتید آقایان دکتر ایله ای، دکتر ضیایی پرور و دکتر اعرابی ارایه گردید که به ترتیب در ارتباط با جشنواره روابط عمومی­های برتر و شاخص­های آن، روابط عمومی الکترونیک و برنامه ریزی در روابط عمومی بود. همچنین نشست پرسش و پاسخ با حضور مدیرکل روابط عمومی و روسای چهار شرکت اصلی برگزار شد و همکاران سوالات خود را مطرح نمودند که در انتها توسط مدیرکل محترم روابط عمومی، جمعبندی و در قالب یک بیانیه شفاهی ارایه شد.

در روز پنجشنبه نیز بازدیدی از سایتهای پتروشیمی و پتروشیمی بندرامام (خوارزمی, فراورش، بسپاران و کیمیا) انجام پذیرفت.

جزییات خبری این رویداد از لینکهای زیر مشاهده نمایید:

http://www.shana.ir/fa/newsagency/212707

http://www.nipna.ir/fa/newsagency/8098

http://www.irna.ir/fa/News/81052207/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

http://www.irna.ir/fa/News/81052207/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

http://www.ghatreh.com/news/nn18085284/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

http://www.ghatreh.com/news/nn18085284/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

http://www.piho.ir/Global/Fa/default.aspx

http://www.shara.ir/view/9129/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA

http://www.irna.ir/fa/News/81052207/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

 

۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۲۰
روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی |
تعداد بازدید : ۱,۱۲۹
کد خبر : ۸۵۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید