شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت تولید پایه کاتالیست گاما آلومینای کروی

آلومینای فعال به طور وسیع در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به کار می­رود.  سه کاربرد عمده آن  از قبیل جاذب یا خشک کننده، تهیه فلز آلومینیوم؛ کاتالیست و پایه کاتالیست می باشد.پایه گاما آلومینای کروی ماده اولیه اصلی تولید کاتالیست های آروماتیزاسیون، ریفورمینگ، پروپان دهیدروژناسیون، LAB و HDS می باشد و در حال حاضر در واحدهای گوگرد زدایی با هیدروژن پالایشگاههای کشور،MTBE‌ شرکت کیمیا مجتمع پتروشیمی بندر امام، واحد LAB مجتمع پتروشیمی بیستون، واحد LAB شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران مصرف می‌شود. پایلوت مذکور طراحی، اجرا و راه اندازی شده و برنامه پژوهشی جهت تولید گریدهای مختلف در نظر گرفته شده است.