شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی و پلیمری

این پایلوت چند منظوره جهت کسب دانش فنی تولید مواد شیمیایی/ مواد پلیمری در مقیاس پایلوت استفاده
می گردد.
یکی از محصولات قابل تولید در این پایلوت پلی وینیل الکل می باشد. پلیوینیل الکل (PVA)یک پلیمر پلی هیدروکسی است که بیشترین حجم تولید بعنوان رزینمصنوعی محلول  در آب را در جهان دارا می باشد. این پلیمر بدلیل خواص ویژه مانند سازگاری با محیط زیست، انحلال پذیری در آب، مقاومت کششی زیاد، مقاومت زیاد در برابر خوردگی در محیط های قلیایی، نفوذ پذیری کم در مقابل گازها و خواص نوری مطلوب در موارد مختلفی از جمله تهیه چسب ها، پایدار کننده ها و عوامل سطح فعال، فیبرها، کاغذ، پلی وینیل بوتیرات و سایر موارد مورد استفاده قرار می گیرد. این پلیمربه صورت تجاری از طریق هیدرولیز پلی وینیل استات تولید شده و درجه هیدرولیز و وزن مولکولی PVA تولیدی تعیین کننده ویژگی ها و کاربرد این ماده می باشد.