آزمایشگاههای مرکز اراک شامل آزمایشگاه آنالیز وآزمایشگاه واحد HDPE وPP می باشد. هدف از تشکیل این آزمایشگاهها، آنالیز موردنیاز پروژه های پژوهشی، انجام آزمایشات کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات واحدهای نیمه صنعتی (پایلوت های این مرکز)، آنالیز نمونه های سایر مراکز و شرکت های دیگر می باشد. 


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۱۴