چارت سازمانی واحد پشتیبانی :

:small_blue_diamond:واحد ستاد مدیریت که شامل : مدیر پشتیبانی، رئیس امور حقوقی و قراردادها، کارشناس ارشد امور حقوقی، رئیس فناوری اطلاعات و کارشتاس ارشد فناوری اطلاعات

:small_blue_diamond:امور اداری و آموزش

:small_blue_diamond:امور مالی

:small_blue_diamond:امور تدارکات

:small_blue_diamond:امور برنامه ریزی و کنترل


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲