واحد روابط عمومی که در چارت سازمانی ستاد مدیریت قرار می گیرد، شامل دو سمت ذیل می باشد:

:small_blue_diamond:رئیس روابط عمومی

:small_blue_diamond:کارمند ارشد

:small_orange_diamond:کاتالوگ شرکت


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۲