امروزه فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کلیه کشورها شناخته شده‌اند و پژوهش یکی از اساسی ترین الزامات در تحقق پیشرفت و توسعه همه جانبه کشورها است.

 در واقع تحقیق و توسعه را می‌توان به عنوان یکی از عوامل افزایش‌دهنده‌ی تولید و میزان بازدهی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و افزایش صادرات کشورها، به ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه تلقی کرد، زیرا اقتصاد این کشورها  عمدتاً برپایه اقتصاد تک محصولی بوده و صادرات نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین متغیر تأثیرگذار در اقتصاد این کشورها  می‌باشد.

در سال‌های اخیر نوع و سطح فعالیت های پژوهشی به یکی ازدغدغه‌های اصلی مدیران ارشد وزارت نفت و نیز شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت  تبدیل شده است.

از آنجا که می‌بایست اقدامات پژوهشی جنبه کاربردی داشته باشد تا نقش آن در اقتصاد مقاومتی محقق شود و نیز با توجه به دستاوردهای ارزشمند سالهای گذشته و هدفگذاری برای نیل به اهداف تدوین شده، از دانش، تجربه، انگیزه، تلاش و مساعدت همکاران در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی استفاده می شود تا به نحو شایسته نتایج مدنظرحاصل شود .

نوآوری ، بومی سازی دانش فنی، تبدیل دانش به ثروت، تقویت حس خودباوری، انجام کار گروهی، تکریم مشتریان و ارزش آفرینی برای ذینفعان در راس راهکارهای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برای اجرای برنامه‌ها خواهد بود.


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۱۹