در افق دراز مدت، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ارائه دهنده فناوری‌های مهم تولید محصولات پتروشیمی در کشور می‌باشد و رتبه اول تأمین‌کننده فناوری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خواهد داشت و به عنوان شرکتی در طراز جهانی، رقیبی جدی برای شرکت‌های ارائه دهنده فناوری در سطح منطقه خواهد بود و با فروش دانش در سطح بین المللی، برای ذینفعان منافع اقتصادی و برای کشور امنیت فناوری خلق خواهد نمود. 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۳۷