شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تکیه بر توانمندی کشور و دانش بومی، برنامه راهبردی خود را با هدف خلق دانش‌های فنی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، بهینه سازی فرآیند‌های تولیدی و به روز نمودن فناوری‌های واحد‌‌های تولیدی تدوین نموده و در این مسیر تاکید بر مشتری محوری و سودآوری کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و صاحبان سهام دارد. در این راستا اهداف کلان شرکت را در پنج حوزه به شرح زیر تعریف می‌نماید:

:large_orange_diamond:  تدوین دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی

:small_blue_diamond:تدوین دانش‌های فنی تولید محصولات پتروشیمی

:small_blue_diamond:تدوین دانش فنی تولید کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی

:small_blue_diamond:تدوین دانش فنی مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت پتروشیمی

:small_blue_diamond:تدوین دانش مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی 

:large_orange_diamond:  بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندهای واحدهای تولیدی

:large_orange_diamond:  بهبود دانش‌های موجود و گسترش مرزهای دانش

:large_orange_diamond:  توسعه دانش فنی‌

:small_blue_diamond:توسعه محصول وکاربرد

:small_blue_diamond:توسعه فناوری

:large_orange_diamond:  تجاری سازی دانش‌های فنی شرکت


تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۷