شرح:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1373 اداره پژوهش و توسعه را در واحد مدیریت کنترل تولید ایجاد نمود که بعدها به امور کل تحقیق و توسعه تبدیل‌شد. امور کل تحقیق و توسعه پتروشیمی در اواخر سال 1377 شرکت پتروشیمی پویش را در جوار مجتمع پتروشیمی ‌اراک به منظور ایجاد و توسعه واحدهای تحقیقات نیمه‌صنعتی یا پیشتاز (Pilot Plant) راه‌اندازی‌ نمود. در شهریورماه سال 1381 بنابر تصمیم هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأسیس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در قالب اساسنامه شرکت پویش به تصویب رسید و امور کل تحقیق و توسعه نیز درتشکیلات جدید ادغام و شرکت جدیدی بنام "شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی" بوجود آمد.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به منظور تحقق اهداف زیر تأسیس ‌شد:

1-  ارتقا، توسعه و تدوین دانش فنی فرآیندها از طریق طراحی، نصب و راه اندازی واحدهای تحقیقات نیمه‌صنعتی آن

2- حل مشکلات فنی صنعت پتروشیمی و نیل به دانش فنی واحدهای تولیدی اولویت دار پتروشیمی و فرآیندهای جدید پتروشیمیایی

3- گسترش قابلیت‌های بزرگ‌سازی و کوچک‌سازی فرآیندهای مورد نیاز

4- شناسایی و بهره‌گیری از فن‌آوریهای مورد نیاز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

5- ارتقا و توسعه توانمندی ها و دانش پژوهشگران

6- برنامه‌ریزی پژوهشی و نظارت بر فعالیت‌های مراکز پژوهش مستقر در واحدهای تولیدی

7- برقراری ارتباط و تعامل علمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در زمینه‌های تحقیقاتی پیش‌بینی شده از طریق عقد قراردادهای همکاری مشترک و اجرای پروژه‌های پژوهشی در قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری

8- ایجاد قطب های پژوهشی در وفق برنامه راهبردی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی