شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به دنبال جلب رضایت ذینفعان کلیدی خود بوده و اهداف خود را در راستای حداکثرسازی رضایت، وفاداری و پایداری مشتریان سازمان و بهینه‌سازی نتایج حاصله از تعامل با همکاران پژوهشی پایه‌گذاری کرده است. بنابراین نکته با اهمیت، ارزش‌هایی که مدنظر مشتریان است در طراحی اهداف درنظر گرفته شده تا به کمک این اهداف ارزش مورد نظر مشتریان اصلی را تامین کرده و به هدف کلان خود که رضایت و وفاداری مشتریان است، دست یابد. ذی‌نفعان شرکت عبارتند از:

  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • مجتمع‌های پتروشیمی
  • شرکت‌های تولیدی پتروشیمی
  • شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی
  • شرکت‌های تولیدی صنایع تکمیلی
  • دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی
  • جامعه پژوهشگران و نخبگان 

تاریخ بروزرسانی : ۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۵۱