پژوهش ابزار توانمندی و سیادت جوامع  در عصر کنونی است و نقش اساسی در توسعه اقتصادی فرهنگی جامعه دارد. از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران پژوهش از جایگاه  ویژه­ای برخوردار است.  و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1381 اقدام به تأسیس شرکت پژوهش و فناوری نمود و با نگاهی جامع و پیشرو شبکه پژوهش و فناوری را در کل صنایع پتروشیمی بسط  و مدیریت این شبکه را به عهده شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی  واگذار نمود. با توجه به این رویکرد  شرکت پژوهش و فناوری متولی امر پژوهش و مدیریت فناوری در صنعت پتروشیمی می­باشد.

براین اساس و با توجه به  سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور و هماهنگ با آرمان صنعت پتروشیمی چشم انداز شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تبدیل  شدن به یک مرکز جهانی  و پیشرو در زمینه توسعه و تجارت فناوری‌های

:small_blue_diamond:پلیمری

:small_blue_diamond:کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی

:small_blue_diamond:فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی

:small_blue_diamond:فناوری‌های نوین

می باشد .

 این شرکت دارای یک ستاد مرکزی و سه مرکز پژوهش و فناوری در تهران، اراک و ماهشهر می باشد. ساختار اجرایی کلان تدوین شده برای پژوهش و فناوری پتروشیمی به گونه­ای است که ستاد، سیاستگذاری، برنامه­ریزی، پشتیبانی و نظارت بر کل پژوهش­های صنایع پتروشیمی را انجام  می­دهد و مرکز پژوهش تهران در حوزه پژوهشهای بنیادی و کاربردی ،  مراکز اراک و ماهشهر در حوزه تبدیل پژوهش­های انجام شده به فناوری فعالیتمی­نماید.  هر مرکز متناسب با حوزه ماموریت به زیرساخت­های پژوهشی و فناوری نظیر پیشرفته­ترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و پایلوتی مجهز گردیده است.از طرف دیگر مراکز پژوهشی مجتمع های پتروشیمی با هماهنگی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی شبکه بزرگی از پژوهش و توسعه فناوری را در کل صنایع پتروشیمی تشکیل می دهند که در حل مشکلات تولید و بروز رسانی دانش و فناوری واحد های تولیدی فعال می باشند.