وظایف:

 • فرهنگ سازی و ترسیم جایگاه مالکیت فکری در شرکت؛
 • حفاظت از حقوق مالکیت فکری دستاوردهای شرکت در عرصه داخلی و بین‌المللی؛  
 • ارتباط با اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت اختراعات در ایران؛
 • ارتباط با موسسات و وکلای ثبت اختراعات خارجی جهت ثبت اختراعات خارج از کشور؛
 • شناسایی و ایجاد ارتباط با سازمان‌های ثبت اختراعات و نوآوری‌ها در سایر کشورها؛
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در امور مالکیت فکری به پژوهشگران؛

·      شناسایی دستاوردهای مهم و قابل تجاری ناشی از فعالیت های پژوهشی به منظور برنامه ریزی جهت نحوه حفاظت، مستندسازی و ثبت آنها و اطلاع رسانی جهت بهره برداری موثر؛

 • نظارت و همکاری در تهیه و تدوین گزارش اختراعات و نوآوری‌های قابل ثبت؛
 • آگاهی از آخرین روش ها و دستورالعمل های مربوط به ثبت اختراعات و نوآوری‌ها در ایران و سایر کشورها؛
 • مستندسازی اطلاعات و ثبت آنها در نظام مکانیزه و انجام اصلاحات لازم در جهت بهبود آنها؛

·         ثبت نرم افزارها و بسته‌های نرم افزاری دستاوردهای پژوهش و فناوری شرکت؛

 • بهینه سازی و ارتقاء بانک­های اطلاعاتی موجود و یا ایجاد بانک­های اطلاعاتی جدید و به روز نمودن آنها؛
 • نظارت و کنترل بر انتشار نتایج پژوهشی و جلوگیری از انتشار مطالب محرمانه با ارزش شرکت؛

·         اخذ اطلاعات، اسناد و مدارک فنی پروژه‌های پژوهشی و نگهداری از آنها در آرشیو؛

·         جمع آوری، تدوین و مستندسازی موثر دستاوردهای طرح­های پژوهشی جهت توسعه آتی و یا بکارگیری در قراردادهای تجاری؛

 • نگهداری، بهره برداری موثر و سرپرستی کتابخانه های شرکت؛
 • مشارکت در تهیه و تنظیم قراردادهای خرید و فروش فناوری؛
 • ارتقا کیفی دانش و تخصص کارکنان از طریق حضور در دوره‌های آموزش حرفه‌ای؛
 • همکاری با سایر بخش­های شرکت با هدف عرضه فناوری و خدمات به متقاضیان؛

تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴