چارت سازمانی مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش :

:arrow_left:   واحد ستاد مدیریت که شامل: مدیر برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش، کارشناس ارشد مدیریت انرژی، رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل، کارشناس ارشد ایمنی، کارشناس ارشد بهداشت صنعتی، کارشناس ارشد محیط زیست، کارشناس ارشد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و 3 کارشناس ویژه

 

:arrow_left:   پژوهشهای پلیمری

 

:arrow_left:   پژوهشهای غیرپلیمری

 

:arrow_left:   پژوهشهای کاتالیستی

 

:arrow_left:   هماهنگی و نظارت بر واحدهای پیشتاز

 

:arrow_left:   مستندسازی و ثبت اختراعات

 

:arrow_left:   امور ارتباطات علمی و پژوهشی

 

زمینه های پژوهش


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۲