شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / ست آپ تهیه مخلوط گاز استاندارد

ست آپ تهیه مخلوط گاز استاندارد

 

ست آپ تهیه مخلوط گاز استاندارد

در این ست آپ تهیه انواع گازهای استاندارد درصدی و ppm با اجزاء مختلف قابل انجام است.

 تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۳۹