شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / دستیابی به دانش فنی بستر پر شده چرخان (RPB (Rotating Pack Bed

دستیابی به دانش فنی بستر پر شده چرخان (RPB (Rotating Pack Bed

 

دستیابی به دانش فنی بستر پر شده چرخان RPB (Rotating Pack Bed)

بررسی فرآیندهای مختلف از جمله جذب، دفع، تقطیر و استخراج و همچنین بررسی بازده این بستر در فرآیند جذبCO2  بوسیله آلکانو آمین­ها بمنظور کسب دانش فنی بسترهای پر شده چرخان در این پایلوت قابل انجام است. ظرفیت این پایلوت در حدود 5 تا 20 کیلوگرم گاز در ساعت می باشد.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵