شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PVC

بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PVC

 

بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PVC

در مرکز منطقه ویژه بمنظور بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PVC، ست آپ های 1، 2 و 50 لیتری و پایلوتی با ظرفیت تولید 200 گرم تا 10 کیلوگرم PVC در هر بچ نموده است. تولید انواع گریدهای PVC و تدوین دستورالعمل آن، امکان انجام آزمایش مواد شیمیایی جدید که اجرای آنها در واحدهای صنعتی با خطرات ریسک بالایی همراه است، تولید PVC میکروسوسپانسیونی در مقیاس ست آپ، تولید انواع گریدهای نانو کامپوزیتی PVC از طریق پلیمریزاسیون درجا، قابلیت تزریق تدریجی آغازگر در فرآیند پلیمریزاسیون، تولید کوپلیمرهای وینیل کلراید، امکان بررسی اثر پیش اختلاط مواد ورودی به رآکتور بر روی خواص محصول PVC و همچنین بررسی اصلاح و تغییر در فرآیند پلیمریزاسیون از جمله قابلیت های این ست آپ ها می باشد.

همچنین پایلوتی با ظرفیت 250 کیلوگرم PVC در هر بچ بمنظورارزیابی نتایج حاصل از انجام واکنش­های پلیمریزاسیونPVC در ست­آپ در حال بهره برداری در این مرکز می باشد.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹