شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید PP-HDPE

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید PP-HDPE

 

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید PP-HDPE

بمنظور ارزیابی عملکرد و تعیین شرایط بهینه کاتالیزورهای زیگلر- ناتا و همچنین بومی سازی دانش فنی و تولید گریدهای مختلف پلی اتیلن بر اساس تغییر ترکیب درصد خوراک ورودی، پایلوتی با ظرفیت تولید 16 کیلوگرم PE در ساعت در مرکز منطقه ویژه طراحی و راه اندازی شده است. در فرآیند پلیمریزاسیون اتیلن در فاز دوغابی، اتیلن در محیط هگزان و در حضور تیل و کاتالیست در دمای حدود 80 درجه سانتیگراد و فشار 6 تا 8 بار به پلی اتیلن تبدیل می شود. جهت تولید گریدهای مختلف پلی اتیلن از نسبتهای مختلف اتیلن به هیدروژن و 1- بوتن به اتیلن در فرآیند پلیمریزاسیون استفاده می شود.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲