شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PET

بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PET

 

بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید PET

         شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بمنظور بومی سازی دانش فنی و توسعه گریدهای جدید پلیمر پلی اتیلن ترفتالات اقدام به ساخت یک ست آپ 1 لیتری و پایلوتی با ظرفیت تولید120 کیلوگرم PET در هر بچ نموده است. پایلوت مستقر در این مرکز قابلیت تولید گریدهای مختلف بطری، الیاف و فیلم، بر اساس افزودنی­های مختلف را دارا می باشد. تکمیل پلیمریزاسیون گریدهایی مانند بطری که نیاز به جرم­مولکولی بالاتر دارند و مطالعه شرایط فرآیندی افزایش ویسکوزیته ذاتی چیپس پلی استرها و همچنین تولید نخ پلی­استر با استفاده از گرید الیاف پلیمر PET در بخش Spinning با ظرفیت 20 کیلوگرم بر ساعت در این پایلوت قابل انجام است.

1-        بخش پلیمریزاسیون (Poly)

بخش پلیمریزاسیون یک واحد ناپیوسته می باشد، که بــرای تـــولید پلی‌اتیلن ترفتالات با ظرفیت اسمی 120 kg/bach با استفــاده از تـــرفتــالیک اسیــد و اتیلن گلیکول بعنوان خوراک طراحی شده‌است و می توان بر اساس افزودنی های مختلف به پلیمر PET، گریدهای بطری، الیاف، فیلم و سایر پلی استرها را تولید کرد.

2-         بخش پلیمریزاسیون در فاز جامد (SSP)

واحد پیشتاز SSP یک واحد پیوسته است که برای Post-Polymerize شدن چیپس های PET طراحی شده است. ظرفیت اسمی این واحد 30 kg/h می باشد و چیپس های با ویسکوزیته ذاتی I.V.) 0.63 (را به ویسکوزیته ذاتی 0.80  تبدیل می کند.

3-         بخش نخ ریسی Spinning

در این بخش، ازگرید الیاف پلیمر PET ، نخ پلی استر با ظرفیت 20 kg/hr تولید می شود.تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۴۳