شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند کوره های اولفین

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند کوره های اولفین

 

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند کوره های اولفین

در این زمینه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اقدام به ساخت پایلوتی با ظرفیت 10 تا 15 کیلوگرم در ساعت خوراک بمنظور بومی سازی دانش فنی طراحی راکتورهای شکست حرارتی گاز- مایع ، ارتقاء فرآیند کوره های اولفین، پیش­بینی واکنش شکست حرارتی در کوره های صنعتی با استفاده از خوراک های مختلف ، بهینه سازی عملکرد کورهای شکست حرارتی از نظر مصرف انرژی، راندمان محصولات تولیدی و .... نموده است.تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۴۴