شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید اتیلن اکساید

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید اتیلن اکساید

 

بومی سازی دانش فنی و ارتقاء فرآیند تولید اتیلن اکساید

بمنظور بومی سازی دانش فنی، ارتقاء فرآیند تولید اتیلن اکساید، تست کاتالیستهای مختلف در جهت کسب دانش فنی کاتالیست و رفع مشکلات فرآیندی واحدها، پایلوت EO با ظرفیت تولید 3/2 کیلوگرم اتیلن اکساید در ساعت طراحی و راه اندازی شده است. در این پایلوت اتیلن در حضور کاتالیست نقره بصورت مستقیم در دمای 220 تا 270 درجه سانتیگراد اکسید شده و اکسید اتیلن تولید می شود.تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷