شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز منطقه ویژه / آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه مرکز منطقه ویژه واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر با دارا بودن مجموعه ای از پیشرفته ترین دستگاههای گاز کروماتوگرافی و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین بهره گیری از توان علمی و تجربی پرسنل کار آزموده و مجرب امکان آنالیز طیف وسیعی از خوراکها و محصولات پتروشیمی را دارد. مهمترین آزمونهای قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح ذیل است:

1-  اندازه گیری CO و CO2 در مقیاس ppm

2-اندازه گیری گازهای بی­اثر و هیدروکربنهای سبک در نمونه های گازی درمقیاس ppm و درصدی

3-  اندازه گیری مایعات هیدروکربنی سنگین ( 6 تا 15کربنه) در مقیاس ppm و درصد به تفکیک اجزاء

4-  اندازه گیری میزان میزان آب در نمونه های گازی، مایع و جامد در مقیاس ppm و درصد

5-  انجام آنالیزهای کیفی بر روی نمونه های مایع

6-  اندازه گیری میزان ترکیبات اکسیژن دار در مقیاس ppm در نمونه های آلی

7-  اندازه گیری میزان ترکیبات اکسیژن دار در مقیاس ppm در نمونه های آلی

8-  اندازه گیری ترکیبات هالوژن دار در مقیاس ppb

9-  اندازه گیری ترکیبات نیتروژن دار در مقیاس ppb

10- اندازه گیری باقیمانده منومرها در پلیمر به روش استخراج

11- اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیک، ویسکوزیته ذاتی، K-Value  و ...

12-  اندازه گیری نیتروژن و سولفور کل در نمونه های هیدروکربنی به کمک دستگاه TN-TS (EA-3100)

13-  تعیین نقطه ذوب، دمای انتقال شیشه ای و کریستالینیتی پلیمرها به کمک DSC

14-  انواع تیتراسیونها به کمک دستگاههای تیتراتور

15-  انواع آزمونهای اسپکتروفتومتری به کمک دستگاه Varian carry 100تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲