مشتری محور

آزمایشگاه پژوهشی مشتری محور که هم اکنون در حال راه اندازی می باشد قبلا تحت عنوان آزمایشگاه خواص مکانیکی خدمات خود را ارائه می داد که با انتقال دستگاهها به مجتمع اراک این خدمات متوقف شد و با بازگرداندن این دستگاهها به مرکز تهران تحت عنوان آزمایشگاه پژو هشهای مشتری محور نام گذاری گردید این آزمایشگاه سعی دارد تا تواناییهای بالقوه خود را در عرصه پژوهشی به منصه ظهور بگذارد لذا سعی گردیده تا در دو بخش پژوهشی و خدمات مرتبط انجام وظیفه نماید.

  هم اکنون دستگاههای زیر در این آزمایشگاه موجود است :

1- دستگاه کشش Tensile

این دستگاه پایه و اساس تست مکانیکی است که می توان روی نمونه ها انجام داد.این تستها ساده ، نسبتا ارزان و استاندارد شده هستند و اطلاعات مفیدی را ارائه می دهند . در واقع با کشیده شدن نمونه مورد آزمایش می توان تعیین نمود که ماده چگونه در مقابل نیروی اعمال شده در تنش از خود واکنش نشان می دهد همزمان که نمونه کشیده می شود میتوان میزان نیرویی را که باعث کشیده شدن آن شده است را اندازه گیری نمود ( به علت مشکل تحت بررسی است)

2- دستگاه ناچ زنی

یک دستگاه ایجاد شیار در نمونه است معمولا نمونه های با مقاومت ضربه بالا را شکاف می زنند تا در از  آنها تمرکز تنش بوجود آورند.

3- دستگاه پانچ

برای ایجاد نمونه هایی به شکل دمبلی جهت استفاده در تست کشش استفاده می شود.

4- دستگاه کات ویس

گاهی برای تهیه نمونه ها باید ابعادی برای آنها در نظر گرفت که دستگاه پانچ که دارای قالب خاصی است قادر به تهیه این نمونه ها با ابعاد داده شده نیست لذا ابعاد به این دستگاه داده می شود و طبق ابعاد داده شدن نمونه تهیه می گردد.

5- دستگاه تییر تست

اندازه گیری میزان مقاومت نمونه در مقابل پارگی در واقع نیروی مورد نیاز برای پاره شدن نمونه پلیمری را می دهد.

6- دستگاه دوخت فیلم

بوسیله این دستگاه نمونه پلیمری دوخته شده و سپس مقاومت این دوخت مورد بررسی قرار می گیرد.

7-دستگاه ضربه

یکی از مهمترین خواصی که در مورد نمونه ها باید در نظر گرفته شود میزان تحمل ضربه و نیروهای وارد به آنها ست که در واقع تعیین کننده زمان طول عمر نمونه می باشد. این دستگاه دارای چکشی با ابعاد مشخص است مقدار انرژیی که در اثر شکست نمونه مصرف می شود مشخص گردیده و با تقسیم نمودن این انرژی به سطح مقطع شکست مقاومت ضربه محاسبه می گردد.

8-دستگاه شرایط دمایی ضربه

9-دستگاه شرایط دمایی

10-دستگاه کشش FNCT

این دستگاه بیشتر برای نمونه های پلی اتیلنی استفاده می شود ابتدا در مرکز نمونه‌های تهیه شده در تمامی وجوه به کمک دستگاه برش‌دهی برش ایجاد می شود سپس نمونه تحت کشش، در محیطی از یک محلول شیمیایی قرار می گیرد در یک دما و زمان به خصوصی نمونه پاره شده و بدینوسیله می توان میزان مقاومت کششی نمونه را در محیطهای مختلف بررسی نمود.