آزمایشگاه پژوهشی کاتالیست

تاریخچه

  گروه پژوهش‌های کاتالیستی به منظور پژوهش در زمینة کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی و همکاری در جهت تولید آنها در کشور، در نیمه دوم سال 1378 بعنوان گروه تحقیقات کاتالیستی در امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل گردید. از سال 1381 و با تشکیل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی این گروه فعالیت‌ خود را تحت عنوان گروه پژوهش‌های کاتالیستی درمراکز تهران، اراک و منطقه‌ ویژه ادامه داد. سپس در اردیبهشت سال 1386 به منظور استفاده بهینه از کلیه امکانات دستگاهی و نیروی انسانی موجود شرکت، مقرر گردید کلیه فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با کاتالیست در مرکز تهران استقرار و ادامه یابد.

      گروه پژوهش‌های کاتالیستی متولی تحقیقات مربوط به کاتالیست در کل صنعت پتروشیمی است. این گروه با پژوهش مستمر در جهت بهبود بهره واکنش‌های کاتالیستی از طریق شناسائی کاتالیست‌های تجاری برتر، دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست‌های برتر و خدمات فنی برای مجتمع‌ها فعالیت می‌کند. در این زمینه ملاک‌های ارزیابی، شامل افزایش بازده محصول، کاهش محصولات جانبی و مصرف انرژی و دیگر ملاحظات زیست محیطی است.

آزمایشگاه پژوهشی کاتالیست

       هدف از تاسیس این آزمایشگاه تحقیقات پیرامون سنتز کاتالیستهای مصرفی صنعت پتروشیمی در راستای خودکفائی و ایجاد دانش فنی کاتالیستهای نوین برای بهبود فرآیند و افزایش بازده واحدهای صنعتی می باشد . لذا در این راستا ماموریت تهیه دانش فنی کاتالیستهای دهیدروژناسیون پروپان – دی متیل اتر -  متانول -  MTP   بر عهده گروه کاتالیست است که امکانات عملی آن در این آزمایشگاه فراهم می شود .

         پس از اجرای مرحله طراحی در گروه ،  مرحله سنتز کاتالیستها به روش تلقیح – رسوبگیری – سل ژل آغاز و سپس مراحل خشک ، کلسینه و شکل دادن کاتالیستها  انجام می شود و در نهایت در سیستم های تست راکتوری تحت آزمون قرار می گیرند .

         بدین منظور در این آزمایشگاه از تجهیزاتی مثل روتاری  ، کوره ها ، آون ها و سانتریفوژ و....  استفاده  می گردد .