شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / فناوری قابل عرضه / طرح های پیشنهادی / فناوری تولید کاتالیست زیگلرناتای مصرفی در فاز دوغابی(SAC500)

کاتالیست SAC500 از خانواده کاتالیست­های زیگلر ناتا بوده و در فرایند دوغابی تولید پلی­اتیلن سنگین قابل استفاده می­باشد. این کاتالیست از لحاظ فنی با کاتالیست‌های وارداتی قابل رقابت بوده و می‌تواند در واحدهای تولیدی فرایند هوستالن برای تولید گرید لوله مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با 10 سال سابقه­ تحقیقاتی در زمینه کاتالیست‌ها و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای پژوهش و توسعه کاتالیست­های مختلف پلی‌الفین‌ها، موفق به ساخت کاتالیست SAC500 شده است. مهندسی دقیق ساخت این کاتالیست منجر به تولید کاتالیستی با اندازه ذرات، مورفولوژی، فعالیت، هیدروژن‌پذیری و کومونومرپذیری قابل مقایسه با کاتالیست‌های وارداتی شده است. این کاتالیست در مقیاس پایلوت برای تولید انواع گریدهای قالبگیری تزریق، بطری و لوله و در مقیاس نیمه صنعتی برای تولید گرید تخصصی PE100 مورد آزمایش قرار گرفته است. در فرآیند پلیمریزاسیون، تولید ذرات پودری ریز و واکس کمینه بوده و در نتیجه پایداری استاندارد فرایند تولید در طولانی مدت محقق گردید. پلیمر حاصل نیز آزمون­های استاندارد لازم برای کاربری PE100 را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست یگلرناتای مصرفی در فاز دوغابی(SAC500)

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با 10 سال سابقه­ تحقیقاتی در زمینه کاتالیست‌ها و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای پژوهش و توسعه کاتالیست­های مختلف پلی‌الفین‌ها، موفق به ساخت کاتالیست SAC500 شده است. مهندسی دقیق ساخت این کاتالیست منجر به تولید کاتالیستی با اندازه ذرات، مورفولوژی، فعالیت، هیدروژن‌پذیری و کومونومرپذیری قابل مقایسه با کاتالیست‌های وارداتی شده است. این کاتالیست در مقیاس پایلوت برای تولید انواع گریدهای قالبگیری تزریق، بطری و لوله و در مقیاس نیمه صنعتی برای تولید گرید تخصصی PE100 مورد آزمایش قرار گرفته است. در فرآیند پلیمریزاسیون، تولید ذرات پودری ریز و واکس کمینه بوده و در نتیجه پایداری استاندارد فرایند تولید در طولانی مدت محقق گردید. پلیمر حاصل نیز آزمون­های استاندارد لازم برای کاربری PE100 را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

جدول1- مقایسه کاتالیست‌های سری TH بازل با SAC 500

 

ش

جدول2- شرایط پلیمریزاسیون با کاتالیست تجاری و کاتالیست SAC500

6