شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / فناوری قابل عرضه / طرح های پیشنهادی / فناوری بازیابی رودیوم از کاتالیست مستعمل راکتور اکسو و ساخت کاتالیست روپک از رودیوم بازیابی شده

کاتالیست­ روپک یک ترکیب اورگانو متالیک ساخته شده از فلز گران قیمت رودیوم می باشد که بعنوان کاتالیست  در راکتور اکسوی واحد 2- اتیل هگزانول مجتمع پتروشیمی شازند شارژ شده که پس گذشت 5 سال از عملیات راکتور عملکرد کاتالیست افت نموده و لذا محتویات راکتور که حاوی مقدار قابل ملاحظه ای رودیوم می باشد بصورت کاتالیست مستعمل تخلیه شده و در انبار های پتروشیمی شازند جهت بازیافت فلز با ارزش رودیوم و ساخت مجدد کاتالیست روپک جدید نگهداری می­شود. در این راستا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تکیه بر توان علمی و پژوهشی به فناوری بازیافت فلز با ارزش رودیوم از کاتالیست­ مستعمل با خلوص بالا دست یافته است و در اقدام بعدی از رودیوم بازیابی شده کاتالیست روپک جهت بکار گیری در راکتور اکسو در مقیاس نیمه صنعتی ساخته تولید نموده است . لذا با تکمیل این زنجیره شرکت پژوهش و فناوری توامندی  عرضه لیسانس این فناوری به شرکت­های توسعه دهنده جهت بازیافت رودیوم و ساخت کاتالیست روپک جهت عرضه مجدد به شرکت پتروشیمی شازند دارا می باشد.

مشخصات فنی فناوری تولید کاتالیست روپک برای راکتورهای اکسو

اصولا فرآیند تولید کاتالیست روپک، فرآیندی سه مرحله­ای می­باشد. دراین فرایند ابتدا کاتالیست مستعمل سوزانده شده و سپس خاکستر به دست آمده که حاوی فلز رودیوم است تحت عملیات حرارتی خالص سازی و به شمش خالص رودیوم تبدیل می­شود. در مرحله دوم فلز رودیوم تحت فرایند هضم اسیدی به نمک رودیوم کلراید فوق خالص گرید تولید کاتالیست تبدیل شده و در مرحله آخر رودیوم کلراید تولیدی طی یک فرایند دیگر به کاتالیست اختصاصی راکتور اکسو تبدیل می­شود.

مشخصات کاتالیست روپک شرکت پژوهش و فناوری به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

جدول 1- مشخصات کاتالیست روپک محصول

 

ل