شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / واحد نیمه صنعتی پلی پروپیلن/پلی اتیلن سبک خطی

واحد های نیمه صنعتی پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک خطی به ترتیب با ظرفیتهای 300  و 200 کیلو گرم در ساعت در مرکز اراک واقع شده اند. واحدهای مذکور که  قابلیت تولید گریدهای مختلف پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک خطی/ پلی اتیلن سنگین را دارند با هدف کسب دانش فنی کاتالیست ها و گریدهای جدید ، توسعه فرایند و کاتالیست ، توسعه محصول و رفع مشکلات واحدهای صنعتی مربوطه احداث شده اند. پلیمریزاسیون پروپیلن در فاز توده توسط دو عدد راکتور لوپ و در ادامه دو عدد راکتور فازگازی انجام شده و پلیمریزاسیون اتیلن در فاز گازی جهت تولید پلی اتیلن سبک خطی/ پلی اتیلن سنگین توسط دو عدد راکتور بستر متحرک صورت می پذیرد.

واحد پلی اتیلن سبک خطی در مرحله اجرا می باشد.