با توجه به امکانات موجود در مرکز علاوه بر داشتن Set up های شیشه ای متفاوت جهت انجام  پروژه هایپژوهشی و آزمایشگاهی، توانایی انجام انواع واکنشهای شیمیائی و کاتالیستی مایع مایعوگازمایعوگازگازدردمایحداکثر 400 درجهسانتیگرادوفشار 60 باررادارد.

 عمدتاً فعالیتهای این بخش شامل ساخت آزمایشگاهی محصولات و انجام تستهای رآکتوری مربوط به پروژه های پژوهشی می باشد. لیست برخی از تجهیزات مهم این واحد به شرح زیر می باشد:

ستاپهای چند منظوره، رآکتور های بوچی، دستگاه های اتوکلاو، دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار،آون، پرس 15 تن جهت شکل دهی کاتالیستهای پودری، کوره کلسیناسیون، دستگاه الک، ستاپهای پلیمریزاسیون و ساخت کاتالیست


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰