صفحه نخست » مرکز اراک » پایلوت چند منظوره تولید مواد شیمیایی