شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی / مرکز اراک / پایلوت چند منظوره تولید لاستیکهای مهندسی

این پایلوت چند منظوره جهت کسب دانش فنی تولید لاستیکهای مهندسی در مقیاس پایلوت طراحی و اجرا شده است و از جمله پروژه EPDM در آن اجرا می گردد. ظرفیت تولید این پایلوت برای ترپلیمر EPDM، 120 Ton/Year معادل kg/h15 است. و  دارای چهار بخش اصلی آماده سازی مونومرها؛ آماده سازی محلول کاتالیست و کوکاتالیست؛  پلیمریزاسیون و غیر فعال کردن کاتالیست؛ بخش شست و شو و حذف حلال می باشد