English | فارسی
  
 آزمایشگاه کروماتوگرافی GC 

الف) آزمایشگاههای آنالیزی

1)        آزمایشگاه کروماتوگرافی GC

تکنیکهای کروماتوگرافی گازی در حال حاضر یکی از معتبرترین و متداولترین روشها جهت تجزیه کمی مواد می باشند و این شیوه ارزیابی مواد با استفاده از دستگاههای کروماتوگرافی گازی میسر است. دستگاه کروماتوگرافی برای شناسایی و اندازه گیری مقادیر ترکیبات موجود در نمونه های متفاوت بکار میرود. با توجه به اینکه هدف از تعریف پروژه ها در شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی بهبود شرایط عملیاتی و ساخت کاتالیستهای مختلف در صنعت پتروشیمی می باشد لذا این آزمایشگاه نیز خود را برای آنالیز نمونه های ارسالی از پروژه های مختلف و ارائه خدمات به سایر صنایع و دانشگاهها تجهیز نموده است.

آزمایشگاه  آنالیز دستگاهی این مرکز به مجموعه ای از دستگاههای کروماتوگرافی گازی ساخت کمپانی های صاحب نام در این زمینه نظیر  Varian ، Agilent ، Perechrom، Thermoمجهز می باشد. تنوع ساختار دستگاهها به همراه تزریق گرهای خودکار گوناگون و نیز سیستمهای تزریق نمونه  اعم از سیستم تزریق نمونه های گازی ، سیستم تزریق Head Space و سیستم تزریق Solid Phase Micro Extraction(SPME) این امکان را فراهم آورده تا این مرکز توانائی آنالیز طیف  وسیعی از مواد را دارا باشد. در این میان تنوع در ستونهای موجود و مورد نیاز دستگاه با خواص و قطبیت های مختلف را نیز نبایستی از نظر دور داشت که مجموعه این عوامل قابلیتهای آنالیزی این دستگاهها را بسیار گسترده نموده است.

با توجه به اصول اولیه آزمایشگاهها تمامی برق دستگاهها توسط UPS از شرکت BOORI ساخت ایتالیا حمایت میگردد و گازهای مصرفی نیز توسط دستگاههای تولید گاز خالص از شرکت Domnick Hunter ساخت انگلستان تامین میشود. هوای آزمایشگاه در دمای 25 درجه سانتیگراد  ثابت است. گازهای استاندارد برای کالیبراسیون دستگاهها از شرکتهای معتبر سازنده گاز مانند TGS, Scott تامین شده است. برای ساخت متدهای آنالیز مورد استفاده در این دستگاه­ها از مراجع معتبر مانند ASTM, UOP, IFP, ISO استفاده می­شود.

در ادامه به تفکیک، توانائی های این آزمایشگاه را معرفی خواهیم کرد:

1.       اندازه گیری هیدروکربنهای سبک (گازی) در مقیاس PPM و درصد.

2.       اندازه گیری هیدروکربنهای سنگین (مایعات 6 تا 15کربنه) در مقیاس PPM و درصد بصورت تفکیک یا متدهای PONA  و DHA .

3.       اندازه گیری گازهای CO,CO2, H2 ,N2 ,O2در مقیاس درصد.

4.       اندازه گیری میزان PPM آب در نمونه های گازی.

5.       اندازه گیری میزان PPM اکسیژن در نمونه های گازی.

6.       اندازه گیری گازهای منوکسید و دی اکسید کربن در مقیاس PPM و درصد.

7.       اندازه گیری باقیمانده منومرها در پلیمرها به روش استخراج.

8.       اندازه گیری باقیمانده ترکیبات سبک در پلیمرها و مایعات به روشHead Space

9.       طراحی  و Modification  دستگاه ، متدسازی ، شناسائی و کالیبراسیون برای تمام آزمونهای GC مربوط به مواد نفتی.

10.   مشاوره در طراحی و ساخت آزمایشگاههای کروماتوگرافی

 دستگاههای موجود در آزمایشگاه در لیست دستگاههای آزمایشگاه کروماتوگرافی قابل بررسی می باشد.

gc2
gc


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۸
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۴۴