English | فارسی
  
 آزمایشگاه آنالیز کاتالیست 

الف) آزمایشگاههای آنالیزی

3) آزمایشگاه آنالیز کاتالیست

در این آزمایشگاه برخی آزمون های کاتالیستی بر روی نمونه های کاتالیستی به شکل پودر، گرانول و فیلم ورقه(حذف) انجام میگردد. این آزمون ها براساس روشهای مندرج در کتابچه های دستگاهها و در مواردی براساس شرایط مورد نظر متقاضی انجام میگردد. عناوین آزمون ها به شرح زیر می باشد.


katalab
· اندازه گیری درصد سایش و خردایشAbrasion &Attrition با دستگاه Rotating Drum
این دستگاه برای اندازهگیری درصد Abrasion و Attrition و مقاومت کاتالیست در برابر سایش و خوردایش برای نمونه کاتالیست و پایه کاتالیست در نمونههای قرص مانند، اکسترود شده و کروی شکل و نمونههای بی شکل بزرگتر ازmm 1.6 وکوچک تر از 19 mm به کار میرود.

 ·   اندازه گیری مقاومت مکانیکی کاتالیست با دستگاهCrush Strength ساخت شرکت نوین شیمیار
دستگاه به منظور اندازه گیری مقاومت مکانیکی کاتالیست بر اساس استاندارد ASTM D6175 , 4179 ساخته شده است و برای اندازه گیری مقاومت مکانیکی دقیق دانه های کاتالیست های رسوبی با مقاومت مکانیکی زیر 50 کیلوگرم نیرو (حدود 500 نیوتن) بکار می رود.

 · اندازه گیری دانسیته مطلق کاتالیست
برای تعیین دانسیته واقعی کاتالیستها استفاده  می شود. این دستگاه با گاز هلیوم کار می کند به آن Helium pycnometer   نیز هم می گویند.تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۱۰
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۰۶:۲۴