English | فارسی
  
 آزمایشگاه مشتری محوری 

الف) آزمایشگاههای آنالیزی

4) آزمایشگاه مشتری محوری( خواص مکانیکی و فیزیکی)

در این آزمایشگاه برخی آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی بر روی نمونه های پلاستیک و لاستیک به شکل پودر، دمبل، تسمه و فیلم یا ورقه انجام می‌گردد. این آزمون ها براساس روش‌های مندرج در کتابچه های دستگاهها و در مواردی براساس شرایط مورد نظر متقاضی انجام می‌گردد. عناوین آزمون ها به شرح زیر می باشد :

  • دستگاه Resil Impactor

یکی از مهمترین خواصی که در مورد نمونه های پلیمری باید در نظر گرفته شود میزان تحمل ضربه و نیروهای وارد به آنها ست که در واقع تعیین کننده زمان طول عمر نمونه می باشد. این دستگاه دارای چکشی با ابعاد مشخص است مقدار انرژیی که در اثر شکست نمونه مصرف می شود مشخص گردیده و با تقسیم نمودن این انرژی به سطح مقطع شکست مقاومت ضربه محاسبه می گردد.

این دستگاه قابلیت انجام تست ضربه برای استانداردهای IZOD&CHARPY از وزنه  1J-25J و از دمای محیط تا دمای منفی 100 درجه سانتیگراد را دارد.

  • دستگاه Die punch

این دستگاه جهت تهیه تسمه و دمبل به منظور استفاده در تستهای کشش و ضربه بکار می‌رود که دارای قالبهای از پیش ساخته شده می‌باشد و با فشار هوا کار می‌کند.

  • دستگاه Mincutvis

این دستگاه در صنعت بنام CNC معروف میباشد که جهت برشکاری، سوراخکاری، براده برداری و ظریفکاری  اشکال مختلف و تهیه میکرو راکتورها با دقت 0.01mm کارآیی دارد  که دور الکترو موتور آن تا 24000 دور در دقیقه قابل تنظیم است.

  • دستگاه FNCT

این دستگاه جهت پی بردن به طول عمر مواد پلاستیکی(بیشتر piping ( در طبیعت با انجام تست شکست قطعه در محلول خاص، دمای تعریف شده، تحت کشش و نیروی ویژه برای هر قطعه  بکار می‌رود. این دستگاه بیشتر برای نمونه‌های پلی اتیلنی استفاده می‌شود ابتدا نمونه‌های تهیه شده در تمامی وجوه به کمک دستگاه برش‌دهی با ابعاد معین برش داده می‌شود. سپس نمونه تحت کشش، در محیطی از یک محلول شیمیایی و دمای خاص قرار می‌گیرد و در زمان به خصوصی نمونه پاره شده و بدینوسیله می‌توان میزان مقاومت کششی نمونه را در محیط‌های مختلف بررسی نمود.

  • دستگاه Fractovis

این دستگاه جهت تعیین نیروی لازم در پارگی صفحات و فیلم‌های پلاستیکی توسط دارت بخصوص بکار می‌رود. در این تست دارت با وزن و سرعت معین بر روی سطح نمونه سقوط می‌کند.

  • دستگاه Bulk Density

این دستگاه به منظور مشخص کردن دانسیته حجمی مواد به شکل پودر یا گرانول بکار می‌رود.

  •  دستگاه Notchvis

این دستگاه با داشتن میکرومتر با دقت 0.001mm به منظور ناچ‌زنی بر روی قطعات مختلف جهت آماده‌سازی برای تست ضربه بکار می‌رود.

  •  دستگاه دوخت حرارتی

بوسیله این دستگاه نمونه فیلم پلیمری دوخته شده و سپس مقاومت این دوخت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • دستگاه Tensile

این دستگاه پایه و اساس تست مکانیکی (کشش ، فشار و خمش) بر روی نمونه‌های پلیمری است. این تست‌ها ساده ، نسبتا ارزان و استاندارد شده هستند و اطلاعات مفیدی شامل تنش در نقطه تسلیم ، تنش در نقطه پارگی یا خمش و یا شکست بر اساس فشار و نیز درصد افزایش طول  را ارائه می‌دهند. این دستگاه قابلیت کشش دمبل های مختلف از مواد گوناگون با نیروی حداکثریک تن را دارا می‌باشد.

  • دستگاه Tear Tester

این دستگاه در اندازه‌گیری مقدار نیروی بکار رفته جهت پارگی فیلم پلیمری بکار می‌رود.


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۱۴
پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷, ۱۲:۴۷